Sv. Kvirin u Püchersreuthu

Ze 17. století máme nejstarší zprávy o poutích pořádaných z Chlumu sv. Maří u Karlových Varů ke svatému Kvirinovi ve farnosti Püchersreuth. Zázračné události přispěly k rozkvětu této poutní tradice. Do Püchersreuthu putovala prosit o Boží požehnání několikatisícová procesí, takže původně dřevěná kaple musela být několikanásobně rozšířena. Barokní novostavba byla dokončena v roce 1680. Kníže Ferdinand August z Lobkovic věnoval novému kostelu hlavní oltář. Byl zvolen typ akantového oltáře, který byl v barokní době v Horní Falci, Dolním Bavorsku, Horních Frankách i v Čechách velmi oblíben. Oltářní obraz rámují bujné akantové úponky a rozety. Dva andělé mezi akantovým obloukem a rámem obrazu ukazují na malbu s výjevem Seslání Ducha svatého. Nad obrazem se nachází dvojitý erb knížat z Lobkovic a markrabat z Baden-Badenu, rodu, ze kterého pocházela manželka donátora. Kromě hlavního oltáře se v kostele nacházejí ještě tři další akantové oltáře. Poutní tradice do Püchersreuthu byla po roce 1934 přerušena; opět ožívá po roce 1990, výchozím bodem poutí je tentokrát Horní Falc.

www.neustadt.de


Hlavní oltář poutního kostela Sv. Kvirin u Püchersreuthu s mohutným akantovým obloukem.
Datenschutz
Kontakt