Český Krumlov a fotoateliér Seidel

Křivolaké uličky, romantická zákoutí a jedinečný soubor měšťanských domů s impozantním zámkem vysoko nad meandrem řeky Vltavy, turisté z celého světa – město nevelké rozlohou, avšak plné života a s nezaměnitelnou atmosférou. Roku 1992 byl Český Krumlov zařazen na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Doba rozkvětu tohoto malebného jihočeského městečka je spjata s pány z Rožmberka, kteří z Krumlova učinili svou rezidenci a vtiskli mu jedinečnou renesanční podobu. Na sklonku 17. století bylo postaveno barokní divadlo a pozměněn vzhled zámecké zahrady. V době vlády Schwarzenberků vznikaly barokní části Krumlova. Od 19. století již kromě stržení městských hradeb a bran nedošlo k žádným velkým proměnám a tak městské jádro zůstalo zachováno ve své historické podobě.

Fotoateliér Seidel
V 80. letech 19. století procestoval mladý Josef Seidel Rakousko-Uhersko, až se konečně usadil v Českém Krumlově, kde převzal ateliér fotografa G. Zimmera. Josef Seidel vydával pohlednice a podnikal se svou fotografickou výstrojí dlouhé cesty po okolí, pěšky, na kole, na motocyklu a později v automobilu. Motivy jeho snímků byli lidé, vesnice a krajiny. Používal vždy nejnovější techniku a již v roce 1905 si postavil dům v Linecké ulici, který sloužil výlučně potřebám fotografického ateliéru. Jako jeden z prvních se pustil do experimentu s barevnou fotografií. Byl nazýván „nekorunovaným králem šumavských fotografů“.
Seidlův syn František převzal vzkvétající podnik a pokračoval v otcově práci v těžkých třicátých letech 20. století. Byl nacistickým režimem perzekvován a mohl proto po válce s matkou zůstat v Krumlově. Ostatní členové rodiny byli odsunuti do Bavorska. Marie Brodová se odtud po mnoha letech do Krumlova vrátila a stala se roku 1959 Seidlovou manželkou.
V Seidlově fotoateliéru se zachovaly fotoaparáty, se kterými bylo pořízeno více než 100.000 portrétů obyvatel Šumavy. V roce 2008, více než 120 let poté, co začal Josef Seidel v Krumlově fotografovat, bude v původním Seidlově domě z roku 1905 v Linecké ulici otevřeno muzeum „Fotoateliér Seidel“. Výstava ukazuje, jak se počátkem 20. století chodilo k fotografovi, jakými přístroji a technikami se tenkrát fotografovalo, jak se vyvolávaly negativy a dělaly fotografie. Návštěvník expozice se seznámí s pohnutými osudy šumavských fotografů a bude moci shlédnout velké množství jejich fotografií.
Celé fotografické dílo bude soustředěno do digitální databáze, skýtající možnost najít třeba jedinou zachovalou podobiznu některého z předků pocházejících ze Šumavy.

Infocentrum Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 38101 Český Krumlov, Tel. +42(0)380/7046223, Fax +42(0)380/704619, www.ckrumlov.cz/seidel


Jeden z mnoha skleněných negativů z ateliéru Seidel. Pohled na Český Krumlov / Böhmisch Krumau.
(Mrazek, 2006)

Pohled do fotoateliéru Seidel.
Datenschutz
Kontakt