Neusath-Perschen – západočeské domy v hornofalckém skanzenu

Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen u Nabburgu sdružuje na ploše o rozloze cca. 35 hektarů rozmanité typy lidové architektury Horní Falce. Jednotlivé části areálu nesou názvy „Stiftlanddorf“, „Waldlerdorf“, „Mühlental“, „Juradorf“ a „Naabtaldorf“.
Zvláštní pozornost zaslouží typy staveb z bavorsko-českého pohraničí. V oblasti Bavorského a Hornofalckého lesa převládá typ roubených dřevěných staveb, které jsou charakteristické rovněž pro oblast Pošumaví, především Volar. Ve skanzenové vesnici „Waldlerdorf“ se nachází dřevěná sýpka, tedy architektonická forma, jenž má původ v typu „šumavské chalupy“ (Böhmerwaldhaus).
Stavby ve vesnici „Stiftlanddorf“ dokumentují přeshraniční, společnou lidovou stavební kulturu Chebska a severní části Horní Falce. V oblasti zvané „Fraisch“ existoval po staletí soudní okrsek, který vždy po roce střídavě přecházel pod soudní svrchovanost města Cheb nebo kláštera Waldsassen. Toto historické propojení Bavorska a Čech tkvící v bezhraniční lidové kultuře se působivě odráží v užití chebského routového hrázdění v architektuře severní Horní Falce.

Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, Neusath 200, 92507 Nabburg, Tel. +49(0)9433/24420, Fax +49(0)9433/2442222, www.freilandmuseum.org, út–ne 9.00–18.00 hod., po (kromě svátků) zavřeno!


Řemeslnický (tkalcovský) dům ve „Stiftlanddorf“ pochází z Neualbenreuthu – parádní příklad „krásného štítu“ chebského hrázdění.
Datenschutz
Kontakt