Benediktinský klášter Kladruby

Na vyvýšeném místě při rušné obchodní cestě z Plzně do Norimberka založil v roce 1115 český kníže Vladislav I. benediktinský klášter. Ten začal díky mnichům ze švábského opatství Zwiefalten u Reutlingen brzy hospodářsky vzkvétat. Ve 14. století se opatství stalo jablkem sváru v mocensko-politických rozmíškách mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem. Dalekosáhlé škody utrpěl klášter i celá obec v husitských válkách a za války třicetileté.
K novému rozkvětu opatství došlo v průběhu 18. století. Klášterní kostel Panny Marie, původně románská bazilika, byl přestavěn Janem Blažejem Santinim ve stylu české barokní gotiky. Na kupoli honosné stavby je usazena koruna knížete Vladislava. Na vybavení interiéru kostela se podíleli bratři Cosmas Damian a Egidius Quirin Asam, budova nového konventu byla postavena podle plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Celý areál byl dokončen v roce 1770. Již o 15 let později se však klášter stal obětí sekularizace; roku 1825 ho koupil i s panstvím kníže Windischgrätz a přeměnil hov zámek, který byl pak 1945 zestátněn a využíván jako kulturní centrum.

www.klasterkladruby.cz


Klášterní kostel v Kladrubech.
Datenschutz
Kontakt