Rothenbaum / Červené Dřevo – zmizelé vesnice

Bavorsko-česká pohraniční oblast, která byla po čtyřicet let zakázaným pásmem, je dnes zpřístupněna četnými turistickými cestami. Nikdo v této pustině neočekává stopy osídlení. A přece tu člověk často narazí na zbytky starého zdiva, zvětralé hromady kamení, převrácené náhrobky, zplanělé ovocné stromy, cesty a sídlištní struktury. Tyto pozůstatky kultury jsou svědectvím zaniklého vesnického života. Již od dob středověku zde žili vedle sebe Češi a Němci. V roce 1945 byli zdejší obyvatelé nuceni své domovy opustit. Mnohé osady s kostely, domy a chlévy byly komunistickým režimem zrušeny, zbourány, srovnány se zemí.
Jednou z těchto zaniklých osad je Červené Dřevo, které leželo mezi Všerubami, Neukirchen beim Heiligen Blut a Nýrskem přímo v srdci Královského Hvozdu. Fara byla založena 1667 pražským arcibiskupem, ve stejném roce byla započata stavba kostela Panny Marie Bolestné, vysvěceného roku 1680. Přes 250 let byl tento chrám Páně středobodem vesnického společenství. V květnu roku 1953 byl kostel zničen požárem, v prosinci 1957 zbořen a srovnán se zemí. Dnes osada Červené Dřevo existuje už jen na starých obrázcích a ve vzpomínkách.


Pohled z východu na zrekonstruované základy (1996) farního kostela v Červeném Dřevě.
Datenschutz
Kontakt