Domažlice – Chodský hrad a Muzeum Chodska

Založení Chodského hradu spadá do šedesátých let 13. století, tedy do stejné doby, kdy dal Přemysl Otakar II. popud k založení města Domažlic. Od počátku byla stavba určena jako sídlo královských purkrabí, kteří spravovali záležitosti Chodů – svobodných sedláků střežících hraniční pomezí. Chodský hrad často hostil české panovníky na jejich cestách do ciziny, např. na počátku třicátých let 14. století i Jana Lucemburského. Funkci správního sídla plnil hrad až do počátku 16. století, kdy byl poničen ohněm a od té doby pustnul. Zkázu stavby dovršil velký požár Domažlic r. 1592, jenž z hradu učinil doslova rozpadající se ruinu. Objekt nadále zůstal v majetku města, po bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 se stal předmětem sporů mezi vrchností a městem. Tato vleklá pře mezi obyvateli Domažlic a Lamingenem z Albenreuthu byla ukončena v roce 1671 výměnou hradu za pozemky.
V letech 1726-1728 byla na místě trosek vystavěna solnice s věží, kterou projektoval proslulý architekt barokní doby Kilián Ignác Dientzenhofer. Názvem „Chodský hrad“ se však budova pyšní dodnes.
Od roku 1931 je zde umístěna expozice Muzea Chodska, založeného 1883. Tehdejší sbírky byly v duchu veřejné poptávky po vlastenectví orientovány zejména na národopis a regionální historii. Národopisná expozice získala na atraktivitě především instalací figurální kompozice chodské svatby. Ještě dnes mohou návštěvníci obdivovat původní figuríny. Za 2. světové války bylo muzeum zavřeno. V této době byla v atriu Chodského hradu ukryta bronzová socha katolického kněze a spisovatele J.Š.Baara, kterou se podařilo zachránit ze zničeného Baarova památníku na Výhledech. Po osvobození se socha mohla vrátit zpět do obnoveného památníku.
Po skončení 2. světové války bylo muzeum rozšířeno o architektonickou výstavu a literární a historickou část, věnovanou významným osobnostem Chodska a Domažlic. V poválečných letech byla sbírka doplněna o exponáty týkající se dělnického hnutí a ostrahy státní hranice, těžištěm však nadále zůstaly archeologické, historické a zejména etnografické exponáty. V roce 1991 bylo muzeum podruhé ve své historii uzavřeno, tentokrát kvůli generální rekonstrukci Chodského hradu. Roku 1999 byla expozice opět zpřístupněna veřejnosti, prohlídková trasa byla rozšířena o hradní věž a hradní sklep, kde se nachází nově zřízené lapidárium.

Muzeum Chodska – Chodský hrad, Chodské nám. 96, 34401 Domažlice, Tel. +42(0)379/766009, Fax +42(0)379/720515, www.muzeum-chodska.com


Chodský hrad a Muzeum Chodska.

Figurální kompozice „Chodská svatba“, etnografická sbírka v roce 1935.
Datenschutz
Kontakt