Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee bylo otevřeno na jaře 2006 jako dvojjazyčná přeshraniční kulturní “točna” mezi Bavorskem a Českou republikou. Nachází se v prostorách bývalého obecního pivovaru, který byl městem Schönsee zrekonstruován a nyní slouží jako informační centrum, prezentační fórum, kontaktní burza, jako místo setkávání a střed sítě.
V CeBB je k dispozici nejobsáhlejší přehled kulturní nabídky sousedních regionů Horní Falce, Horních Frank, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Zájemci o kulturu zde mají přístup k široké škále informací o veškerých kulturních oblastech; na webové stránce www.bbkult.net je také k dispozici dvojjazyčná kulturní databanka. Tento kulturní portál informuje i o aktuálním programu Centra BB a rozmanitých nadregionálních kulturních akcích.
Ve středu pozornosti jsou zejména počiny přeshraničního charakteru: výstavy, koncerty, divadelní představení, čtení, mediální prezentace, diskuzní fóra a partnerská setkání. Centrum Bavaria Bohemia chce být místem komunikace a kreativity a především mladým lidem usnadnit cestu přes hranice.

bb-info: Přes tisíc různých prospektů a letáků je návštěvníkům zdarma k dispozici. Dvojjazyčná kulturní databanka www.bbkult.net shromažďuje několik tisíc záznamů.

bb-forum: Kulturní tvorbu sousedních regionů v celé šíři představují výstavy, koncerty, čtení, divadelní a filmová představení, hudební večery a prezentace v historickém klenbovém sále.

bb-dialog: Seminární místnosti Centra jsou vybaveny mediální technikou a zařízením k simultánnímu tlumočení, které umožňuje externí pronájmy k pořádání dvojjazyčných konferencí, workshopů, seminářů, diskuzí a přednášek.

bb-media: V tmavé místnosti s kobercem znázorňujícím mapu od Mnichova po Prahu a od Hofu po Pasov jsou nainstalována interaktivní média, 3D film na téma „Dobré sousedství“ a je zde možnost pouštění mediálních prezentací.

„Dvojitý Jan Nepomucký“ ze Schönsee
Jedním z nejlidovějších světců je Jan Nepomucký, pražský mučedník, jehož sochy se nacházejí na mnoha místech v bavorsko-českém pohraničí. Vzorem pro všechny tyto kamenné postavy se stala socha vztyčená před více než třemi sty lety na Karlově mostě, tedy právě na tom místě, ze kterého byl generální vikář pražské arcidiecéze Jan Nepomucký 20. března 1393 na rozkaz krále Václava IV. svržen do Vltavy. Bavorský zemský patron a český národní světec je uctíván jako ochránce mostů a zpovědního tajemství.
Jednou z nejpozoruhodnějších soch tohoto světce je kamenná postava „dvojitého Jana Nepomuckého“ při cestě vedoucí z Schönsee do Gaisthalu. Dvě figury vytesané z jediného žulového bloku stojí na podstavci zády k sobě. Jedna obrací tvář východním směrem k sousedním Čechám, druhá se dívá na západ do Bavorska. Toto sochařské ztvárnění Jana Nepomuckého je opravdovým unikátem. Bohužel není známo, z jakého popudu a kdy socha vznikla, nevíme ani, kde původně stávala.
Tato dvojsocha jako by symbolizovala proměnlivou historii kraje Schönsee jako země dvou pánů, kterou utvářely české i bavorské vlivy.

Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, 92539 Schönsee, Tel. +49(0)9674/924877, Fax +49/(0)9674/913067, www.bbkult.net, po–pá 9.00–16.00 hod., so 10.00–11.30 hod., ne 14.00–17.00 hod., o svátcích zavřeno.


Centrum Bavaria Bohemia

Dvojitý Jan Nepomucký. Na kraji města Schönsee směrem na Gaisthal.
Datenschutz
Kontakt