Marktredwitz – Muzeum Chebska

Muzeum Chebska v Marktredwitz seznamuje návštěvníky s historií a kulturou Chebska; k vidění zde jsou kroje, porcelán, sklářské výrobky, dokumenty náboženských tradic v lidové kultuře, upomínky z lázeňských pobytů v Karlových Varech, Mariánských a Františkových Lázních, hudební nástroje a mnoho jiných exponátů. Tematizováno je i období utrpení, jakým bylo vyhnání německých obyvatel Chebska, obtížný nový začátek po roce 1945 a vzpomínky na „starou“ vlast. Prostřednictvím instalací, zvukových a filmových dokumentů je návštěvník muzea vtažen do historických dějů a zažívá dějiny „na vlastní kůži“. Kromě muzea se v Domě kultury Chebska nachází ještě knihovna se studovnou s jedinečným knižním fondem ke kulturní historii Chebska a Chebská umělecká galerie, která ukazuje průřez tvorbou chebských umělců 20. století.
Sousedské vztahy byly silně ovlivněny 2. světovou válkou, útěkem a vyhnáním, spuštěním železné opony. Muzeum dokumentuje příběh vyhnanců z vlasti, kterým Marktredwitz poskytlo útočiště, a oboustrannou snahu o znovunavázání sousedských vztahů. „Nové“ muzeum, otevřené v roce 2000, je proto dvojjazyčné: německo-české.
Do Muzea Chebska nezřídka zavítají návštěvníci z České republiky. Přeshraniční bavorsko-česká muzejní kooperace, která se v posledních letech stala těžištěm činnosti muzea, nese plody v podobě pravidelně pořádaných zvláštních výstav. Rozmanité přeshraniční projekty jsou realizovány ve spolupráci s partnerskými institucemi v České republice, např. s Krajským muzeem Cheb nebo Krajským muzeem Karlovy Vary. Důraz je kladen mimo jiné na společně pořádané výstavy a oblast muzejní pedagogiky pro německou a českou mládež.
Muzeum hodlá v těchto plodných přeshraničních aktivitách posledních let pokračovat i v budoucnosti a dále je rozvíjet.

Egerland-Museum, Fikentscherstr. 24, 95615 Marktredwitz, Tel. +49(0)9231/3907, www.egerlandmuseum.de, út–ne 14.00–17.00 hod. U zvláštní otevírací doby, skupinových prohlídek a nabídek muzejní pedagogiky je předem nutná objednávka.


Instalace „Promenáda s obchody“.

Instalace „Zastavení na strastiplné cestě: vyhnanci na nádraží“.
Datenschutz
Kontakt