Románský kostel sv. Mořice na Mouřenci / St. Maurenzen

Svou třetí poustevnu (první dvě byly v Rinchnachu a Dobré Vodě) založil mnich Vintíř v 11. století na vrchu Mouřenec u Annína nad řekou Otavou. Za patrona si zvolil sv. Mořice, protože Vintířův mateřský klášter benediktinů v Niederaltaichu vlastnil ostatky tohoto světce. Románský kostel
sv. Mořice pochází pravděpodobně ze 13. století a má téměř čtvercový půdorys.

Po 2. světové válce byl zničen mouřenecký hřbitov a interiér kostela byl vyrabován. Bez úhony tuto dobu přestála pouze budova kostela. Několik pozdně gotických soch z kostela sv. Mořice v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách svědčí o kdysi bohaté výzdobě interiéru. Bronzový zvon, který se ještě dnes nachází ve věži, má vročení 1329. Uvnitř kostela se nachází kamenná křtitelnice z poloviny 13. století a pozdně gotická socha sv. Mořice. Tato plastika z doby kolem roku 1500 prozrazuje vliv mnichovského sochaře a řezbáře Erasma Grassera a švábských sochařských děl. Díky angažovanému sdružení Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen e.V. („Sdružení za uchování sv. Mořice“) byl zdevastovaný chrám rekonstruován, roku 1993 znovu vysvěcen a kostel se hřbitovem a kostnicí prohlášen za památkově chráněný soubor.

Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen e.V., Aubinger Straße 130, 81243 München


Kostel sv. Mořice, kresba Karl Suchy, 1993.
Datenschutz
Kontakt