Straubing a Čechy

Straubing, ležící na Dunaji a na počátku prastaré cesty vedoucí Všerubským průsmykem do Čech, je svou polohou s českým sousedem odedávna spjat.
V době vlády knížat ze Straubing-Holland (1353-1425) byly bavorsko-české kontakty díky dynastickým svazkům straubinských Wittelsbachů s Korunou českou obzvláště intenzivní.
Při procházce městem se na každém kroku nacházejí významné stavby, vyprávějící příběh tohoto sousedství: katolický městský kostel sv. Jakuba, který je jednou z impozantních staveb jihoněmecko-české halové gotiky, náhrobek vévody Albrechta II. v karmelitánském klášterním kostele, patřící k nejvýznamnějším dílům tzv. „měkkého“ nebo „krásného“ slohu kolem r. 1400 a prozrazující vliv dvorského umění z okruhu parléřovské huti. V neposlední řadě také vévodský zámek se svou pozdně gotickou slavnostní síní, jenž byl rozšířen a opevněn a stal se baštou proti husitskému nebezpečí.
Zvláštní vztah má Straubing k sv. Janu Nepomuckému. Nachází se zde tolik pomníků tohoto světce, že dohromady tvoří jakousi „cestu sv. Nepomuka“: vede od kostela sv. Jakuba s kaplí Bratrstva Jana Nepomuckého, se schůdky na kazatelnu bohatě zdobenými reliéfy s motivy legendy o Nepomukovi a s novogotickým vitrážovým oknem, přes Gäubodenmuseum až k moderní soše sv. Jana Nepomuckého na zámeckém mostě. Odsud pak pokračuje podél Dunaje k barokní soše sv. Jana Nepomuckého v poutním místě Straubing-Sossau.

Amt für Tourismus, Theresienplatz 20, 94315 Straubing, Tel. +49(0)9421/944307, Fax +49(0)9421/944103, www.straubing.de


Eine der zahlreichen Nepomuk-Plastiken in Straubing
Datenschutz
Kontakt