Muzejní pedagogika

Prohlídky a muzejně-pedagogický program pro školní třídy, skupiny dětí a mládeže

Prohlídky:
Haus der Bayerischen Geschichte nabízí zvláštní prohlídky pro děti a mládež, přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím. Průvodci dbají na adekvátní výběr exponátů a aktivní zapojení účastníků do prohlídky. Celý okruh trvá asi 60-75 minut. Cena za prohlídku a vstupné činí dohromady 4,- € za osobu (skupiny dětí z mateřské školky, žáků a mladistvých).
Rezervace na tel.č. +49(0)9921/9605 – 100

Muzejně-pedagogické programy
Muzejně-pedagogické programy sestávají z prohlídky výstavy přizpůsobené věku účastníků a návazné muzejně-pedagogické akce, při které žáci něco vyrábí a skrze vlastní tvorbu odkrývají a hlouběji se zabývají jedním či více aspekty tématu.

Každý muzejně-pedagogický program trvá celkem 130 – 150 minut a stojí 5,-€ za žáka (v ceně je zahrnuta prohlídka, vstupné a materiál).
Rezervace na tel.č. +49(0)9921/9605 – 100

Muzejně-pedagogický program
„Přecházení hranic“

2.-6. třída resp.věková kategorie 7-13 let
Délka: 130–150 minut
Cena: 5,-€ za žáka (v ceně je zahrnuta prohlídka, vstupné a materiál)
K dlouhým dějinám bavorsko-českého sousedství patří i překračování společné hranice. Lidé, k jejichž životní zkušenosti přecházení hranic z nejrůznějších důvodů patřilo, přispěli k těsnému sepětí obou zemí. Žáci a žákyně dostanou před započetím prohlídky kartičky k osobnostem různých takových „pendlerů“ a mohou prožít výstavu v jejich „kůži“. Po skončení prohlídky si sami vytvoří vlastní „bavorsko-český certifikát přátelství“, který obsahuje i řadu podnětů k vlastnímu „překračování hranic“.

Muzejně-pedagogický program
„Rýžování zlata“

Pro: 1.-13. třídu resp. věkovou kategorii 6-19 let
Délka: 130-150 minut
Cena: 5,-€ za žáka (v ceně je zahrnuta prohlídka, vstupné a materiál)


O staletých úzkých vztazích mezi Bavorskem a Čechami svědčí řada hodnotných předmětů, umělecky zhotovených z drahocenných materiálů, mimo jiné zlata. V bavorsko-českých středohorských krajinách se od pradávných dob hledalo a nacházelo zlato. Po prohlídce výstavy – která však neukazuje jen „zlaté časy“ bavorsko-českého sousedství – se přesuneme k rýžovišti zlata na soutoku řek Malé a Velké Řezné, vzdálenému 10 minut chůze. Žáci a žákyně se názorně seznámí s technikou rýžování zlata a mohou zde zkusit své štěstí.

Technická poznámka:
Pro cestu k rýžovišti zlata prosíme s sebou pro případ špatného počasí oblečení do deště. Rýžoviště leží na cestě k autobusovému parkovišti „Ziegelwiesen“. Ve velkém horku je sice možnost se při rýžování skrýt ve stínu pod mostem, ale děti by v každém případě měly mít pokrývku hlavy. Při vysokém stavu vody tato část muzejně-pedagogického programu odpadá; v tomto případě se platí pouze vstupné a prohlídka, která se samozřejmě konat bude. Jako u všech ostatních muzejně-pedagogických akcí musí být třída v doprovodu učitele.

Muzejně-pedagogický program
„Toulavé poznávání všemi smysly“

2.-4. a 5.-7. třída resp. věková kategorie: 7-10 a 11-14 let
Délka: 130–150 minut
Cena: 5,-€ za žáka (v ceně je zahrnuta prohlídka, vstupné a materiál)
Rezervace na tel.č. +49(0)9921/9605 – 100

Celostní, hravé učení je důležitou součástí muzejně-pedagogického programu „Toulavé poznávání všemi smysly“. Po společné prohlídce expozice umožňují nejrůznější hry („tabu“, kvíz, puzzle, Kimova hra, hry zaměřené na zručnost atd.) prohlubující, smyslové a hravé uchopení hlavních témat výstavy.

Muzejně-pedagogický program
„Stopy na skle“

5.-13. třídu resp. věkovou kategorii 11-19 let
Trvání: 130–150 minut
Cena: 5,-€ za žáka (v ceně je zahrnuta prohlídka, vstupné a materiál)
Rezervace na tel.č. +49(0)9921/9605 – 100

Dlouhé společné dějiny Bavorska a Čech zanechaly nejrůznější stopy. Nesou je v neposlední řadě i výrobky sklářského umění se staletou tradicí po obou stranách hranice. Po skončení společné prohlídky žáci a žákyně důkladněji poznávají fascinující materiál sklo a pod odborným dohledem sami zkouší gravírovat sklo (technikou rytí diamantem), které si pak mohou vzít s sebou domů.

Impressum
Datenschutz
Kontakt