Bývalý benediktinský klášter Rinchnach

Benediktinský klášter Rinchnach byl založen počátkem 11. století sv. Vintířem a byl jako proboštství poplatný opatství v Niederaltaichu. Ve válce o dědictví španělské gotické budovy klášterního komplexu zcela vyhořely, proto byl klášter v 18. století znovuvybudován v barokním slohu. V důsledku sekularizace byl v roce 1803 zrušen, některé budovy a prostory se však dochovaly až do dnešní doby.
Při prohlídkách kláštera mají návštěvníci možnost obléci si pravou mnišskou kutnu a vyzkoušet si tak téměř „na vlastní kůži“ klášterní život, následovat opět ožívající kroky mnichů, vedoucí starými klenbovými sklepy, obrovským pivovarským sklepem, sakristií, oratoří, středověkým ambitem a samozřejmě také monumentálním klášterním kostelem.
Po skončení prohlídky se v bývalém klášterním šenku nabízí příležitost ochutnat jedinečné klášterní menu s pečeným masem, bramborovým salátem, „mlýnským“ chlebem a tmavým klášterním pivem.

Tourist-Information Rinchnach, Tel. +49(0)9921/5878, prohlídky 10.00-12.00 hod. od hlavního vchodu kostela, termíny prohlídek 2007: 3.1., 14.2., 21.2., 21.3., 11.4., 23.5., 20.6., 11.7., 25.7., 8.8., 17.8., 22.8., 5.9., 26.9., 10.10., 31.10., 28.12. (nutná rezervace)

Datenschutz
Kontakt