Schnaittenbach – GeoPark Kaolinrevier Hirschau

Již od roku 1833 se v oblasti Hirschau-Schnaittenbach těží kaolin, křemen a živec. Postupem doby tak vznikaly obrovské povrchové doly. Dříve byl kaolin hlavní surovinou pro výrobu porcelánu, dnes se asi 60% vytěženého kaolinu využívá na výrobu papíru. Tytéž suroviny se těží také o pár kilometrů dál na území České republiky. Zvětráváním krystalických moldanubických hornin se vytvořila kaolinová ložiska, která byla předpokladem pro rozkvět porcelánového průmyslu v Horní Falci, Horních Frankách a Čechách. Na průmyslové naučné stezce vítají „mluvící žulové kameny“ návštěvníky geoparku v němčině, češtině a angličtině.
Těžba mění tvářnost krajiny. „Měnící se krajina“ byl nazván okruh s informačními tabulemi, vitrínami s produkty z kaolínu, návěštními sloupy a interaktivními hrami, který návštěvníky uvádí do problematiky vztahu těžba-krajina, vysvětluje, jak příroda na těžbu reaguje a jak se povrchové doly nakonec zase rekultivují. Co se děje se spodní a povrchovou vodou? Přemění se důlní oblast jednou v jezerní krajinu? Jsou to tytéž otázky, které vyvstávají i v českých kaolinových revírech. Právě žákům z bavorských a českých škol může trojjazyčná naučná stezka přinést důležité informace o vývoji vlastního regionu – aniž by se přitom zapomínalo na význam prožitku a hry v procesu poznávání.
Také zvířata reagují na krajinu přeměněnou těžbou, kolem povrchových dolů se vytvořily nové biotopy. V oblasti přírodní stezky se vyskytují vzácné druhy jako ropucha krátkonohá, která v jižním Německu jinak není téměř vůbec rozšířená. V jarních a letních měsících evokuje její rozléhající se skřehotání spíše tropy než východní Bavorsko. V jedné části naučné stezky opět ožívá staré lesní řemeslo: lesní včelín a milíř na dřevěné uhlí dokumetují využívání lesa jako zdroje výdělku v dřívějších dobách.
GeoPark Kaolinrevier se také promění v pódium pro umělecké produkce. Rozsáhlé bílé plochy, vznikající při těžbě kaolinu, se přímo nabízí jako projekční plátno či jeviště pro zvuková představení a sochařské výstavy. Právě tato zvláštní přírodní scéna slibuje nevšední umělecké a kulturní události překračující hranice.
Na „průmyslovou stezku“, koncipovanou jako šestikilometrový poznávací okruh s dvanácti zastaveními, je možno vstoupit u Hirschau, zábavního parku Monte Kaolino či u Schnaittenbachu. Prohlídka trvá asi dvě hodiny.

Verein GeoPark Kaolinrevier Hirschau-Schnaittenbach, Rathaus, Rosenbühlstraße 1, 92253 Schnaittenbach, Tel. +49(0)9622/70250, Fax +49(0)9622/702530, www.geopark-kaolinrevier.de
mail@geopark-kaolinrevier.de


Povrchový důl uprostřed přírody.

Technika a umění: kinoprojekce v „Údolí bílé hlíny“.
Datenschutz
Kontakt