Hauzenberg – „Kamenné světy“ v Centru žuly Bavorský les

Díky bohatým zásobám kamene byl Bavorský les i sousední jižní Čechy po staletí evropským centrem těžby a zpracování žuly. Žuly pod našima nohama se naše hranice nijak netýkají - vždyť moldanubická oblast, jejíž název je odvozen z latinských jmen Vltavy a Dunaje, zahrnuje Český masív, Schwarzwald i Vogézy.
Výstava „Kamenné světy“ vypráví příběh žuly, „studené krve země“, ale také historii lidí, kteří pracují a pracovali s kamenem. Zábavnou formou představuje historii Země a regionální hospodářské a sociální dějiny. Využití moderních médií a prezentací i zdařilé architektonické řešení muzea je lákadlem pro návštěvníky. Přírodní kámen žula je tu představena na tisícero různých způsobů. Romantické jezero v bývalém kamenolomu svádí k zastavení a snění. Druhou tvář ukazuje kámen v historickém kamenolomu, kde si návštěvník dovede názorně představit tvrdou práci v provozu v době před velkou vlnou technizace. V originálně zrekonstruované kovárně s kamenickou kantýnou si návštěvníci mohou vychutnat zasloužený odpočinek a svačinu.

SteinWelten im Granitzentrum Bayerischer Wald, Passauer Straße 11, 94051 Hauzenberg, Tel. +49(0)8586/2266, Fax +49(0)8586/6684, www.granitzentrum.de, denně 9.00–18.00 hod.


Výhled z foyeru Centra žuly na jezero, stěny lomu a ukázkový kamenolom.
Datenschutz
Kontakt