Poutní muzeum Neukirchen beim Heiligen Blut – Výstava "Křehká krása stříbřeného skla"

Pouť k Panně Marii v Neukirchen beim Heiligen Blut je jednou z nejvýznamnějších mariánských poutí v Bavorsku. Zakládací legenda vypráví o milostné soše z Loučimi, kterou v polovinĕ 15. století zranil český husita. Dřevěné sošce začala z rány vytékat krev. Neukirchenská pouť byla proslulá i v Čechách. Ani čtyřicetiletá vynucená odmlka jí neubrala nic na přitažlivosti a po roce 1990 sem opět přijíždí mnoho českých poutníků.
Z bohatého souboru drahocenných předmětů z poutního kostela bylo v zámku na náměstí, bývalém sídle zemského soudu, zřízeno speciální muzeum poutnictví. Úvod expozice se věnuje různým aspektům katolické lidové zbožnosti, podává nástin vývoje křesťanského poutnictví a představuje místní poutní zvyky, ve druhém patře se pak návštěvník seznámí s historií neukirchenské pouti a jejím vlivem na řemesla ve městě. Významná místní tradice podmalby na skle je prezentována v samostatné místnosti. Zvláštní oddíl expozice je věnován poutím z Čech a do Čech. V přehledové mapce jsou zakreslena nejdůležitější česká poutní místa, která jsou zde představena, na předním místě samozřejmě nejznámější Svatá Hora u Příbrami. Část oddílu se také věnuje tématice poutí nuceně vysídlených Sudetských Němců.

Poutní muzeum Neukirchen beim Heiligen Blut udržuje úzké vztahy s českými muzei a je považováno za jednoho z hlavních aktérů přeshraniční spolupráce, jejímž nejviditelnějším výsledkem jsou společné výstavy. Právě díky těmto počinům obdrželo Poutní muzeum titul „Východobavorské muzeum roku 2006“, udělovaný deníkem Mittelbayerische Zeitung. Od března do září 2007 pořádá Poutní muzeum ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Kašperských Horách, Sušici a Železné Rudě rozsáhlou výstavu „Křehká krása stříbřeného skla“. Stříbřené sklo budí obdiv již 150 let a je známo v mnoha podobách. Luxusní stříbřené sklo bylo ve 2. polovině 19. století ozdobou mnoha měšťanských salonů a ve svém lidovém provedení jako „selské stříbro“ nebo „kočičí stříbro“ i chudších domácností. V těch zámožnějších se většinou jednalo o velké dekorativní vázy, dezertní misky nebo nástolce ze stříbřeného skla, skromnější variantou byly číšky s patkou. Rozměrné svícny ze stříbřeného skla stály v kostelech, v menším provedení u domácích oltáříků a ve „svatých koutech“ selských světnic. Již v 70. letech byly předměty ze stříbřeného skla vyráběny masově, což se odrazilo v jejich relativně nízké ceně. Tento materiál prožíval dobu své největší slávy zhruba do první světové války, pak jeho význam pomalu upadal. Různí výrobci se ale ke stříbřenému sklu dodnes vracejí.
Výstava „Křehká krása stříbřeného skla“ ukazuje vývoj této sklářské techniky v její rozmanitosti od počátků až do dnešní doby, představuje různé formy, dekory a techniky a dokumentuje německou a českou produkci. K výstavě vyjde dvojjazyčný katalog.

Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut, Marktplatz 10
93453 Neukirchen beim Heiligen Blut, Tel. +49(0)9947/940823
Fax +49(0)9947/940844, www.wallfahrtsmuseum.de
út–pá 9–12 hod., 13–17 hod.
so/ne 10–12 hod., 13–16 hod.
1.11.-15.12.: út-pá 9-12 hod., 13-17 hod.


Instalace „Domácí kaple“ v úvodu expozice.

Stříbřené sklo.
Datenschutz
Kontakt