Památník koncentračního tábora Flossenbürg a jeho poboček v Čechách

V roce 1938 byl v hornofalckém Flossenbürgu zřízen čtvrtý koncentrační tábor v Říši. V prvních letech existence tábora byli vězni nasazeni na nucené práce v žulových dolech, od roku 1942 pak pracovali ve výrobě letadel firmy Messerschmitt. „Systém Flossenbürg“ představoval hustou síť poboček, rozprostírající se od Würzburgu na západě až po Pasov na jihu, Prahu a Drážďany na východě a Riesu na severu. V letech 1938-1945 bylo v koncentračním táboře Flossenbürg a jeho 90 pobočkách internováno více než 100.000 vězňů. 30.000 z nich nepřežilo.
Flossenbürg byl jediný německý koncentrační tábor s pobočkami v Bavorsku, Sasku a Čechách. Téměř 30 poboček tohoto kmenového tábora se nacházelo na území dnešní České republiky. Největší pobočka byla v Litoměřicích, kde bylo uvězněno 18.000 osob. Kvůli své poloze v blízkosti hranic byl koncentrační tábor Flossenbürg jednou z centrálních věznic pro politické odpůrce nacistického režimu z českých zemí. Z více než 4.000 zde vězněných Čechů jich zemřela čtvrtina.
Na konci července 2007 bude v bývalé prádelně tábora otevřena nová stálá expozice k historii koncentračního tábora Flossenbürg a jeho poboček. Výstava (na ploše o rozloze více než 1.000 m²) se člení do dvou tematicky a prostorově oddělených okruhů. V přízemí bude v chronologickém a tematickém uspořádání představen „Systém Flossenbürg“. Samostatný oddíl pak dokumentuje historii všech, tedy i českých, poboček kmenového tábora.
Poprvé od roku 1945 bude také jako celek zpřístupněna bývalá vězeňská koupelna, kde byli vězni mučeni, kde jim byly odňaty veškeré osobní věci a kde byl člověk degradován na pouhé číslo. V nové stálé expozici bude na osud vězňů soustředěna obzvláštní pozornost.
Nově rekonstruováno bylo také centrální místo bývalého tábora, apelplac. Tím opět zřetelněji vyvstane architektonická a symbolická struktura tábora, kterou v poválečných letech změnila výstavba obytných domů, průmyslové využití a bující porost. Výstava historických fotografií v exteriéru rozšiřuje areál památníku.
Novum koncepce stálé expozice v Památníku koncentračního tábora Flossenbürg představuje také intenzivní spolupráce s českými historiky.

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Gedächtnisallee 5-7, 92696 Flossenbürg, +49(0)9603/921980, www.gedenkstaette-flossenbuerg.de, denně 9.00–17.00 hod.


Vstupní brána koncentračního tábora Flossenbürg po osvobození 1945.

Čeští vězni na cestě domů po osvobození tábora 1945.
Datenschutz
Kontakt