Zlatá cesta – Výstava na hradě Dagestein ve Vilsecku

Zakladatelem „Zlaté cesty“ byl císař Karel IV. (1316-1378), který tak zajistil spojení mezi Prahou, říšskými městy Norimberkem a Frankfurtem a rodovými državami lucemburské dynastie. Tento „zemský most“ vedoucí tzv. novočeským územím v Horní Falci se měl stát nejvýznamnější dopravní spojnicí své doby a bavorsko-českou „tepnou života“.
Zlatou cestu lemovala sídla zemských soudů a četné hrady. Zvláštní výstava „Život podél Zlaté cesty“ je umístěna v jednom z nich, na hradě Dagestein ve Vilsecku. Historii Zlaté cesty dokumentují chronologické tabule, listiny, mince, mědirytiny, dochovaná brzdící zarážka povozu, „dopravní značka“ řídící tehdejší dopravu a mnohé jiné unikátní exponáty. Rekonstrukce kupeckého povozu z roku 1900 ilustruje čilý ruch na této staré obchodní cestě.
Staré časy ožívají v přednáškách dr. Ulricha Lista, který se Zlatou cestou intenzivně zabývá. Kulturně historické prohlídky a scénická putování, např. pod heslem „O ochranném doprovodu a loupežnících“, doprovázejí výstavu ve Vilsecku a okolí. Program doplňují také četné exkurze, např. k dochovaným úvozovým cestám.

Burg Dagestein, Schlossgasse 8-10, 92249 Vilseck, www.kultursommer.info, neděle a svátky 13.00–18.00 hod.


„Desátková stodola“ na hradě Dagestein ve Vilsecku.
Datenschutz
Kontakt