Řezno – (Kamenný) most do Čech

Řezno patří k nejstarším a historicky nejvýznamnějším německým městům. Jeho historické jádro je největší zachovanou celistvou středověkou zástavbou v Německu. Renesance a baroko se vzhledem ke špatné hospodářské situaci do podoby města otiskly jen nepatrně. V raném 19. století Řezno četnými klasicistními stavbami opět dohnalo vývoj architektury. Vyrostlo zde evropské město, pevně tkvící ve staré tradici a současně plné života, které je světovou kulturní památkou UNESCO.
V tomto politickém, duchovním a náboženském centru se ve středověku rozhodovalo o důležitých otázkách týkajících se Čech. Město s klášterem Sv. Jimrama se jako sídlo řezenského biskupství, založeného 739, stalo výchozím bodem misijní činnosti směřující na území Čech a Moravy. Vedle biskupského sídla se v Řezně nacházela i císařská falc, město tedy bylo současně církevním i světským centrem. O významné roli Řezna při christianizaci českých území v 9. století svědčí nejstarší pražské liturgické rukopisy z klášterního skriptoria Sv. Jimrama. Roku 845 zde bylo na dvoře krále Ludvíka Němce pokřtěno 14 českých knížat. Roku 973 bylo za přispění řezenského biskupa Wolfganga (972-994) založeno pražské biskupství. Opředen legendami je tzv. „zázrak z Řezna“: císař Jindřich I. se prý v roce 921 Václavu, který přišel pozdě na zasedání, poklonil a nabídl mu své místo, protože na čele českého knížete spatřil znamení planoucího kříže doprovázeného anděly.
Rovněž v oblasti hospodářství bylo Řezno ve středověku skutečným mostem mezi Bavorskem a Čechami. Z Řezna vedly důležité obchodní cesty přes Regen a Cham-Further Senke/Všerubský průsmyk do Čech. Až do doby pozdního středověku bylo Řezno se svým Kamenným mostem, jediným přechodem přes Dunaj postaveným v letech 1135-1146, pro Prahu nejdůležitějším centrem dálkového obchodu. Kamenný most se stal vzorem pro pražský Juditin most, předchůdce dnešního Karlova mostu. Jedním z hlavních pramenů dokládajících tyto vzájemné vztahy je účetní kniha řezenské rodiny Runtingerů (1383-1407). Židovské obci v Řezně se od císaře Fridricha I. Barbarossy dostalo výsady obchodovat se stříbrem, zlatem a jinými kovy – tedy nejdůležitějším vývozním zbožím českých zemí v období středověku.
Ještě dnes se dají z tváře města vyčíst stopy staletých vzájemných styků. Úzké vazby dokládají některé okenní vitráže v řezenském dómu: erb českého království – bílý lev v červeném poli – v okně patronů biskupství ve východní stěně hlavního chóru, svatý Václav v prvním klenebním poli jižní boční lodi a Karel IV. se svým synem Sigmundem v okně proroků v boční stěně hlavní lodi. V dómu se rovněž nachází dva metry vysoká socha sv. Václava. V hlavním portálu s výjevy ze života Panny Marie se projevuje vliv proslulé pražské parléřovské huti.
Vazby mezi Řeznem a Čechami, podmíněné geografickou polohou a sahající až ke Keltům, byly i v období novověku velmi intenzivní. Na přechodnou dobu jim však 1948 cestu zatarasila neprostupná železná opona. Dnes jsou vzájemné kontakty mezi Řeznem a Čechami, ať již v oblasti kultury, vědy či hospodářství, opět velmi čilé.

Stadt Regensburg, Kulturreferat, Haidplatz 8, 93047 Regensburg, Tel. +49(0)941/5071014, Fax +49(0)941/5072004
Regensburg Tourismus GmbH, Rathausplatz 3, 93047 Regensburg, Tel. +49(0)941/5074410, Fax +49(0)941/5074419, www.regensburg.de

Kunstforum Ostdeutsche Galerie – Kabinetní výstava
„Gabriel von Max. Pražský salonní malíř v Mnichově“, 28. červen – 26. srpen 2007

Kunstforum Ostdeutsche Galerie vlastní unikátní speciální sbírku německého umění z východní střední Evropy z období od romantiky až po současnost.
Profil instituce Kunstforum Ostdeutsche Galerie je výrazně formován umělci původem z Čech a umělci, pro jejichž dílo má historická kulturní krajina mezi Bavorskem a Českou republikou zásadní význam – např. Adalbert Stifter, August Brömse, Alfred Kubin, Emil Orlik, Wenzel Hablik či Otto Mueller. Hlavním cílem „Uměleckého fóra“ KOG je uchování uměleckého dědictví bývalých německých východních oblastí a jeho plodné využití v současné a budoucí Evropě. V rámci pravidelně pořádaných zvláštních výstav prezentuje KOG rovněž současné umění ze střední a jihovýchodní Evropy.
U příležitosti konání Bavorské zemské výstavy „Bavorsko-Čechy“ představí Kunstforum Ostdeutsche Galerie od 28.6. do 26.8.2007 díla malíře Gabriela von Maxe z vlastních sbírek. Výstava nazvaná „Gabriel von Max. Pražský salonní malíř v Mnichově“ se zaměří na důležitou roli, kterou tento umělec, povýšený za svůj přínos mezinárodnímu uměleckému směru symbolismu v Bavorsku v roce 1900 do šlechtického stavu, hrál jako prostředník při „uměleckém transferu“mezi východem a západem v 19. století.

Úvodní slovo při zahájení výstavy 28.6.2007 v 11 hodin pronese Caroline Sternberg.

Dr.-Johann-Maier-Str. 5 (Am Stadtpark, autobusové linky 6 a 11), 93049 Regensburg, Tel. +49(0)941/297140, www.kog-regensburg.de, út–ne 10.00–17.00 hod., čt 10.00–20.00 hod.


Kamenný most a dóm v Řezně.

Pohled shora na Kamenný most.

Wenzel Hablik: Interiér dómu. Slavnostní síň – kanál s gondolami – fontány – zářící skleněné balony, 1921, olej/plátno, Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland.
Datenschutz
Kontakt