Městské muzeum ve Weidenu – "Historické vztahy mezi hornofalckým Weidenem a Čechami“

Již první listinná zmínka města Weidenu z roku 1241 poukazuje na vztahy s Čechami: král
Konrád IV., který ve městě právě pobýval u říšského vojska, pověřuje touto listinou zemského sudího v Chebu, Ramunga von Kammerstein, ochranou kláštera Speinshart (tato scéna se nachází také na mozaice štítu Staré radnice). Od 14. století měla pro Weiden význam především výhodná poloha na Zlaté cestě, proslulé obchodní a říšské komunikaci, kterou založil a podporoval císař Karel IV. jako spojnici mezi Norimberkem a Prahou. Karel IV. také stanovil, že právě po této cestě se budou ubírat čeští králové na říšské sněmy a k volbě císaře. Snažil se této cestě, podél které se nacházely četné zemské soudy a hrady, zajistit vojenskou ochranu. Obcím ležícím na této trase uděloval privilegia. Obyvatelům Tachova potvrdil právo vlastní jurisdikce s hrdelním právem a vlastní samosprávu. Weidenu, patřícímu od roku 1360 ke Koruně české, přinášela poloha na Zlaté cestě značné výnosy z cel.
Vztahy mezi městy Weidenem a Tachovem, jež byla odjakživa dobrými sousedy, po roce 1391 poněkud ochladly: král Václav vydal nařízení o přeložení celnice pro chebské obchodníky vezoucí zboží do Frankfurtu, která se dosud nacházela v Tachově, do Weidenu. Pro Weiden tato změna samozřejmě znamenala vysoké příjmy, pro Tachov byla spojena s velkými ztrátami.
Přes Weiden vedla také roku 1414 cesta Jana Husa ke kostnickému koncilu: „ Až po Neustadt mě všichni Němci viděli rádi. Když jsme však projížděli Weidenem, pozorovali nás s velkým údivem.“ Během husitských válek, které se rozpoutaly po Husově upálení, byl Weiden několikrát říšským vojenským ležením. Ve dnech 24. až 27. srpna 1427 se setkali vyslanci říšských měst s vévody Janem a Otou Bavorskými, kurfiřtem brandenburským, augšpurským a špýrským biskupem a trevírským arcibiskupem, aby se poradili o husitském nebezpečí hrozícím Weidenu. Měli v plánu „táhnout na Čechy“ přes Tachov a Ostrov (Schlackenwerth). Mezi padlými v bitvě u Hiltersriedu roku 1433 byli také obyvatelé Weidenu.
Po staletí udržoval Weiden s Čechami úzké kontakty. Tradiční hospodářské vazby mezi Horní Falcí a Čechami v 19. století ještě usnadnil technický pokrok: levným přepravním prostředkem pro zboží i osoby se stala železnice. V roce 1861 byla otevřena trať Schwandorf-Cham-Furth-Plzeň-Praha a již v roce 1865 také linie Weiden-Cheb.


Stadtmuseum Weiden, Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Tel. +049(0)961/4703900, Fax +049(0)961/4703909, www.weiden-oberpfalz.de, po–pá 9.00–12.00 hod., 14.00–16.30 hod.


Vyobrazení Zlaté cesty na fasádě domu ve Weidenu v Horní Falci.
Datenschutz
Kontakt