Zwiesel – Bavorská zemská výstava 2007
„Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství“

Bavorsko a Čechy – to je historie jednoho sousedství v srdci Evropy. Bavorská zemská výstava 2007 ve Zwieselu představuje tuto historii prostřednictvím hodnotných exponátů z Německa, České republiky a jiných zemí.
Archeologické nálezy dokládají společná sídlištĕ a společný kulturní prostor po obou stranách dnešní hranice. Skvostné exponáty vypovídají o raném křesťanství, svatém Václavu a Wolfgangovi a o hornofalckých „Nových Čechách“ v době císaře Karla IV. v 2. pol. 14. století. Četnými sňatky uzavíranými mezi bavorskými a českými šlechtickými rody se upevňovala politická spojenectví. Iluminované rukopisy z klášterních skriptorií jsou dokladem vzájemných vlivů stejně jako „krásné madony“ ze 14. a raného 15. století. Obchod, uskutečňující se podél velkých sítí cest byl jednou z hnacích sil vzájemné výměny. Připomínkou válečných událostí jsou zbraně z doby husitských válek a z války třicetileté.
V “klenotnici střední Evropy” jsou shromážděna skvostná umělecká díla: zlatnické práce z Norimberka, Augsburku a Mnichova, barokní broušené sklo z českých hutí či chebské intarzie. Významní umělci přicházeli na pražský dvůr císaře Rudolfa II., jehož kabinet kuriozit získal světovou proslulost. V období baroka splynulo území Čech, starého Bavorska a Frank v jeden společný kulturní prostor, spojený mj. se jmény stavitelů z rodu Dientzenhoferů, v němž se architektura, malířství a sochařství propojily v jednotný gesamtkunstwerk. Poutě a společně uctívaní světci, zejména „světec na mostě“ Jan Nepomucký, byli svorníkem všedních dnů a svátků. Ve „skleněné kapli“ se návštěvníci výstavy mohou ponořit do fantastického světa česko-bavorského sklářského umění. Mnozí ze známých českých malířů 19. století malovali idylické krajiny Horního Bavorska, zatímco bavorští malíři zvěčňovali na svých plátnech „zlatou Prahu“. Společným úspěchem jsou v neposlední řadě také bavorsko-české dějiny piva.
20. století bylo ve znamení nacionalistického vymezování a přerušení styků. Roku 1938 učinila „mnichovská dohoda“ a následná okupace násilný konec existenci mladého československého státu. Nacistický teror a zavlečení tisíců Čechů na nucené práce se vryly hluboko do české kolektivní paměti. Po skončení 2.světové války byly tři miliony Sudetských Němců zbaveny práv a vyhnány z domova – tyto události se staly jejich osobním traumatem a ukončily staleté soužití obou národů v Čechách. Mnozí „vyhnanci“ nalezli novou vlast v Bavorsku a podíleli se významnou měrou na jeho znovuvybudování. Do Bavorska zamířil také velký počet českých emigrantů po roce 1948 i po událostech Pražského jara 1968. Originální dokumenty jako např. text Mnichovské dohody, nahrávky pamětníků a fotografie vzbuzují porozumění pro osudy lidí z druhé strany hranice.
Po stržení železné opony v roce 1989 se rozvinuly úzké hospodářské vztahy a čilá výměna mezi Bavorskem a Českou republikou. Výstavu uzavírá pohled na současnost a společnou budoucnost v rámci Evropy.

„Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství“, Bavorská zemská výstava, 25. května – 14. října 2007, denně 9.30–17.30 hod., Kirchplatz 3, 94227 Zwiesel, Tel. +049(0)9921/9605100 (do 31.12.2006 Tel. +049(0)821/3295123), www.bayern-boehmen.hdbg.de

Muzeum lesa ve Zwieselu
V létě 2007 bude v Muzeu lesa možno shlédnout zvláštní výstavu nazvanou „Žhnoucí sklo“. Prezentováno bude žlutozelené fluoreskující uranové sklo bavorské a české provenience, které se po nasvícení UV paprsky zvláštně rozzáří.
Muzeum lesa ve Zwieselu je věnováno tématům „les“, „vlast“ a „sklo“. Zvláštní místo v expozici lesa jako životního prostoru v Bavorském lese a na Šumavě zaujímá dioráma pralesa s medvědem, vlkem, rysem a jinými zvířaty.
Sbírka „Lidové umění a zvyky“ byla nedávno rozšířena o soubor podmaleb na skle, dokumentujících tvorbu bavorských, českých a rakouských lidových umělců.
Hlavními částmi nově koncipovaného oddílu „Sklo“ jsou Odborná sklářská škola ve Zwieselu a kostní a alabastrové sklo. Exponáty pocházejí hlavně ze sklářské huti Rabensteiner Schachtenbachhütte, která začala v polovině 19. století konkurovat českým sklárnám. Návštěvníci zde mohou také obdivovat sklářské výrobky vzniklé v průběhu pěti staletí v hutích na bavorsko-českém pomezí.

Waldmuseum, Stadtplatz 29, 94227 Zwiesel,
Tel. +49(0)9922/840583, www.waldmuseum-zwiesel.de,
15. květen-15. říjen: po–pá 9.00–17.00 hod., so, ne a svátky 10.00–12.00 hod., 14.00–16.00 hod.
(otvírací doba v zimě: viz internet)


Lustr české královny Žofie, kol.1400.

Socha sv. Václava se štítem s českým lvem, konec 15. století.

Miniaturní model sklářské vesnice.
Datenschutz
Kontakt