Zřícenina hradu Rabí

Rabí je jedna z nejimpozantnějších hradních zřícenin v České republice. O prvních majitelích hradu, ležícího mezi Sušicí a Horažďovicemi, nejsou žádné písemné zmínky. Rozsáhlé pozemky v této oblasti vlastnily ve 12. a 13. století bavorské rody hrabat z Bogenu a vévodů z Wittelsbachu. Rabí byl pravděpodobně založen k ochraně obchodní cesty a bohatých rýžovišť zlata na řece Otavě. Za vlády Přemysla Otakara II. se hrad stal součástí českého království. 1420/21 byl hrad obléhán a dobyt husity, i když byl ve své době jedním z nejlépe opevněných. Podle pověsti zde přišel Jan Žižka o své druhé oko. Zničený hrad byl přestavěn a obehnán mohutnou obrannou zdí s baštami podle plánů jednoho z nejvýznamnějších stavitelů 15. století, Benedikta Rieda (Rejta). Brzy poté se ale na hradě začali střídat majitelé a objekt pomalu upadal. Roku 1720 Rabí vyhořel a zpustl. Dnes patří tato národní kulturní památka českému státu.
Návštěvníci zde mohou obdivovat monumentální donjon, obytné budovy, čtyři brány, mohutné hradby s baštami, pozdně gotický kostel a podzemní hrobku, v hradním muzeu se dozvědět něco o archeologii a nebo si jen tak vychutnat nádherný výhled.

www.rabi.cz


Působivá zřícenina středověkého hradu Rabí.
Datenschutz
Kontakt