Waldkirchen – Zahradnická výstava „směrem vzhůru, směrem k nebi“ na Zlaté stezce

V roce 2007 se ve Waldkirchen v Bavorském lese koná Zahradnická výstava. Od 29. června do 2. září bude město v plném rozkvětu: motto Zahradnické výstavy „Směrem vzhůru, směrem k nebi na Zlaté stezce“ implikuje Waldkirchen jako světlé, dynamické město na vzestupu, podtrhuje optimismus, který Zahradnická výstava vnese do Waldkirchen i celého regionu.
Po staletí spojovala Bavorsko a Čechy cesta, která sloužila především obchodu se solí a proslula jako nejrušnější středověká soumarská obchodní trasa v jižním Německu pod názvem „Zlatá stezka“.
V polovině cesty mezi Pasovem a Prachaticemi vznikla na Zlaté stezce na přelomu tisíciletí obec Waldkirchen, která sloužila jako místo odpočinku a noclehárna pro poutníky a jíž bylo už ve
13. století uděleno tržní právo. Jako jediné místo v oblasti Dolního Bavorského lesa byl Waldkirchen v 15. století obehnán vysokými hradbami s deseti obrannými věžemi. Velké části hradeb se dochovaly; v jedné z obranných věží bylo zřízeno Muzeum Zlaté stezky, dokumentující historii obchodu se solí.
U příležitosti konání Zahradnické výstavy 2007 bylo Muzeum Zlaté stezky modernizováno. Poutavě vypráví o obchodu se solí a způsobu života v raném středověku, návštěvníci žasnou nad všemožnými poučnými, důvtipnými a podivnými obyčeji této doby. Expozice názorně ukazuje, jak úzce byly odedávna spjaty regiony Dolního Bavorska a jižních Čech.
Také Zahradnická výstava si bere za své toto „přeshraniční“ téma. V „Evropské zahradě“ budou prezentovány geografické zvláštnosti Dolního Bavorska a jižních Čech. Části zahrady, představující tyto dva regiony, jsou od sebe nejprve odděleny valem, jehož kameny samozřejmě pocházejí z Bavorského lesa a Šumavy. Různé akce pořádané v průběhu výstavy tuto hranici postupně „nabourávají“, až se kamenná hradba sesune úplně. Jihočeská polovina zahrady je osázena jedlemi, dolnobavorská smrky. Jednotlivá města se pak představí charakteristickými skulpturami nebo rostlinami – celá koncepce zahrady je „modelem“ pohraniční oblasti, ve které Waldkirchen leží. Do programu se výrazně zapojí umělci a kabaretní umělci z jižních Čech. Na své si zde samozřejmě přijdou také vášniví zahradníci. Více než 1000 m² letních květin, trvalek, různé květinové přehlídky, čtyři tematické zahrady (realizované sdružením Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau) s inspirací pro vlastní zahradu, rozsáhlá stromová školka s úpravně sestříhanými keři a popínavými rostlinami, a mnoho jiného. Rovněž je třeba zmínit denně fungující zahradnickou poradnu v „Rajské zahradě“, která vznikne na popud Ministerstva zemědělství.
Tato Zahradnická výstava je v mnoha ohledech neobyčejná. Nabízí jedinečné pohledy a výhledy do krajiny, za pěkného počasí je dokonce vidět až k hlavnímu hřebenu Alp. Je také nejvýše položenou Zahradnickou výstavou, jaká kdy v Bavorsku proběhla. V průběhu čtyřkilometrové okružní prohlídky musí návštěvníci překonat výškový rozdíl 127 metrů (Karolikapelle 662 m.n.m., městský park 535 m.n.m.). Všechny waldkirchenské pozoruhodnosti jsou zde seřazeny jako perly na šňůrce; na okružní trase leží též Muzeum Zlaté stezky. Komu se čtyřkilometrový okruh zdá příliš dlouhý, ten může využít speciální kyvadlové dopravy, která propojuje hlavní atrakce areálu.

Tourismusbüro Waldkirchen, Ringmauerstraße 14, 94065 Waldkirchen, Tel. +49(0)8581/19433, Fax +49(0)8581/4090, www.waldkirchen.de
Natur in Waldkirchen 2007 GmbH, Rathausplatz 1, 94065 Waldkirchen, Tel. +49(0)8581/20270, Fax +49(0)8581/20279, www.gartenschau2007.de, 29. červen až 2. září 2007, denně 9.00–18.00 hod.


Město Waldkirchen.

Středověké hradby města Waldkirchen, kde se nachází i Muzeum Zlaté stezky.
Datenschutz
Kontakt