Okresní vlastivědné muzeum na Bogenbergu (Kreis- und Heimatmuseum auf dem Bogenberg) – „Bavorské routy, hrabata z Bogenu a jejich vztah k Čechám“

Na jaře 2007 bude v Krajském vlastivědném muzeu na Bogenbergu otevřena první část nové stálé expozice nazvaná „Bavorské routy, hrabata z Bogenu a jejich vztah k Čechám“. Představen bude především šlechtický rod hrabat z Bogenu, pocházející z východního Bavorska, který hrál významnou roli v období vrcholného středověku; pozornost se zaměří především na úzké vztahy s Čechami a jejich působení až do současnosti.
V důsledku geografické blízkosti obou panství se rozvinuly čilé kontakty s českými Přemyslovci: sňatky, vzájemná pomoc v ozbrojených střetech, podpora duchovních center (např. Windberg) a udělování lén (např. oblasti kolem Sušice, Albrechtic, Hohenbogen), ale také válečné konflikty. Zásadní význam měl sňatek bogenského hraběte Alberta III. s českou vévodskou dcerou Ludmilou v roce 1184: Přemyslovna Ludmila nejen patřila ke středoevropské vysoké aristokracii, ale přinesla do manželství také bohaté věno.
Souvislost s rodem hrabat z Bogenu a pravděpodobně také s Čechami mají routy jako součást bogenského erbu a dnes světoznámý symbol Bavorska: roku 1204 se vdova Ludmila, hraběnka z Bogenu, stala manželkou vévody Ludvíka I. Bavorského z rodu Wittelsbachů, protivníka jejího prvního chotě. Poté začali Ludmilini synové, hrabě Albert IV. a hrabě Berthold II. z Bogenu, užívat nový erb. Na dochovaných jezdeckých pečetích rodu Bogenských z let 1209-1238 se na štítu a praporu nacházejí routy, které mají dost možná českou předlohu. Každopádně převzali Ludmilini potomci z rodu Wittelsbachů po smrti posledního hraběte z Bogenu Alberta IV. roku 1242 nejen bogenské državy, ale také jejich erb (doložen od roku 1247) : bogenské, nyní bavorské routy.

Bogenská „routová slavnost“
Každé tři roky (příští termín konání červenec/srpen 2009) se ve městě Bogen konají tzv. „routové dny“. Historickým pozadím této středověké slavnosti je svatba hraběnky Ludmily z Bogenu s vévodou Ludvíkem I. bavorským z rodu Wittelsbachů v roce 1204. Tímto sňatkem vešly routy do bavorského státního znaku.

Kreis- und Heimatmuseum auf dem Bogenberg, 94327 Bogen, Tel. +49(0)9422/5786
Středa, sobota 14.00–16.00 hod., neděle, svátek 10.00–12.00 hod., 14.00–16.00 hod.


Litografie: Joh. Mich. Mettenleiter, kol. 1815: Ludmilina lest na vévodu Ludvíka I.: podle jedné legendy byli slibu manželství přítomni tři rytíři skrytí za závěsem.

Vévodský pár a jejich družina při bogenské „routové slavnosti“.
Datenschutz
Kontakt