Národní park Bavorský les a Národní park Šumava – 2007: tematické exkurze „Bavorsko-Čechy“

Nejstarší německý národní park – to je fascinující příroda s pralesy, nedotčenými vrchovišti a nespoutanými horskými bystřinami. Co by však byl tento národní park, ležící přímo na bavorsko-české hranici, bez svého českého souseda, národního parku Šumava? Oba národní parky společně tvoří nejrozsáhlejší souvisle zalesněnou oblast ve střední Evropě. Krása, síla, tajemno a důstojnost divoké lesní přírody utváří identitu krajiny i lidí, kteří ji obývají. Ale Bavorsko a Čechy nespojuje jen příroda. Styčné body mezi příhraničními regiony existují i v oblasti kultury, např. ve sklářské tradici či literatuře.

Národní park Bavorský les nabízí v roce 2007 zvláštní řadu tematicky zaměřených komentovaných exkurzí pod názvem „Bavorsko-Čechy“. Jádrem je „Poetická hraniční stezka“ - přeshraniční turistická cesta s obrazovými a textovými panely, jejichž prostřednictvím bude tematizována příroda, hranice, historie, všední den a stereotypní představy v Bavorském lese a na Šumavě. „Poetická hraniční stezka“ představuje Národní park mezi konflikty, zákazy, poručníkováním na jedné straně a identitou, nadšením, divočinou, historií, šetrným turismem a budoucností na straně druhé. Tímto projektem chce Národní park Bavorský les tematizovat styčné plochy, napjaté vztahy, nejistotu a nedorozumění. Hranice se tu překračuje nejen v geografickém smyslu, ale i obsahově. „Poetická hraniční stezka“ má podnítit k zamyšlení, provokovat, dát volný průchod myšlenkám a pocitům, pobídnout k dialogu.

Centrálním místem této turistické cesty je hraniční nádraží v Železné Rudě / Bayerisch Eisenstein, které je výchozím bodem a místem konání různých doprovodných akcí. Bude sloužit jako jeviště pro divadelní představení, čtení a jiné kulturní projekty na téma Bavorsko-Čechy. Mimo jiné se uskuteční putování po stopách šumavského skla, přeshraniční pochod divočinou a rozmanité hudební produkce. Zvláštní řada tematických exkurzí je kooperací Národního parku Bavorský les, Národního parku Šumava a spolku Waldzeit.

Skleněná archa
Na hraničním nádraží Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein bude instalována Skleněná archa. Pod tímto názvem se skrývá skleněná loď, dílo českých a bavorských umělců, která se v červnu 2003 vydala na cestu bavorsko-českým pomezím. Archu drží v dlani obří ruka ze dřeva, která byla vyrobena českými umělci. Skleněná archa je metaforou přírody v národních parcích Šumava a Bavorský les. Symbolizuje bavorsko-české soužití a společný vývoj tohoto regionu v rámci Evropy. V neposlední řadě také připomíná zdejší světoznámou sklářskou tradici. Cílem Skleněné archy je na obou stranách hranice podnítit k zamyšlení nad společnou budoucností.

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Freyunger Straße 2, 94481 Grafenau, Tel. +49(0)8552/9600134
Umístění Skleněné archy: Informační centrum hraničního nádraží Železná Ruda / Grenzbahnhof Eisenstein
Bavorsko-české informační centrum Přírodní a národní parky, nádraží Železná Ruda / Bayerisch-Eisenstein, Bahnhofstr. 54, 94252 Bayerisch-Eisenstein, Tel. +49(0)9925/902430, út–ne 9.30–16.30 hod.
WaldZeit e. V., Tel. +49(0)8553/920652, www.waldzeit.de


Tabule na Poetické hraniční stezce.

Skleněná archa na Březníku / Pürstling s výhledem na Luzný (Lusengipfel)
Datenschutz
Kontakt