Západočeské muzeum v Plzni – Výstava „Lovectví v česko-bavorském pohraničí“

Výstava „Lovectví v česko-bavorském pohraničí“ bude zahájena 3. května 2007 v Západočeském muzeu v Plzni a potrvá do 9. září 2007. Věnuje se lovectví jako kulturnímu fenoménu doby středověké a novověké od 13. do počátku 20. století.
Lovecké zbraně budou prezentovány v chronologickém sledu. V úvodu budou návštěvníci moci obdivovat chladné zbraně – mimo jiné tesáky, sekery, lovecká kopí, luky a kuše s šípy, dále palné zbraně od kulovnic po lovecké pušky s kolečkovým, křesadlovým a perkusním zámkem. Představeny budou různé kuriozity a také bohatě slavnostně zdobené, často i zlacené zbraně ze šlechtických zbrojnic, rozličná munice, lovecké nože, lovecké příbory a zejména tesáky od jednoduchých exemplářů ze 16. století až po slavnostní, zlacené kusy zdobené slonovinou či rohovinou z 18. a 19. století. Všechny exponáty jsou ukázkami z českých a německých, především bavorských zbrojíren. Představen bude také výběr moderních zbraní z konce 19. a počátku 20. století jako brokovnice a kulovnice s různými systémy. Expozici doplňují lovecké uniformy z různých období, převážně z oblasti česko-bavorského pomezí, dobové ilustrace s loveckými motivy a různé lovecké výjevy. Dále se zde návštěvník může seznámit s různými loveckými technikami, jako je lov v oboře, naháňka, čekaná, šoulačka, štvanice. Dále bude představen vývoj loveckých zbraní, loveckého práva a umění lovu obecně, tematizován lov velkých zvířat na Šumavě a vyhubení různých druhů v období středověku a na počátku novověku: vlka, rysa, medvěda, losa, zubra, divoké kočky a tetřeva.

Západočeské muzeum v Plzni, Velký výstavní sál, Kopeckého sady 2, 30100 Plzeň, www.zcm.cz, info@zcm.cz
doba trvání výstavy: 4. května – 9. září 2007, 10.00–18.00 hod.


Lovecká kuše, pozdní středověk.

Lovecký tesák, 19. století.
Datenschutz
Kontakt