Setkání „Bavorsko-Čechy“

Souběžně s výstavou se bude konat bohatý doprovodný program, jehož cílem je propojit příhraniční regiony v Dolním Bavorsku, Horní Falci, Horních Frankách a západních Čechách. Program probíhající pod názvem „Treffpunkte/Setkání“ zahrnuje kulturní památky, muzea, slavnosti či zvláštní výstavy, věnující se různým aspektům bavorsko-českých vztahů, na více než 50 místech v těchto regionech.
„Místa setkání“ byla pro doprovodný program vybrána Domem bavorských dějin (Haus der Bayerischen Geschichte) a Turistickým svazem východního Bavorska (Tourismusverband Ostbayern) a jejich záměrem je podnítit zájem o bavorsko-české vztahy a o návštěvu dalších s výstavou spojených lokalit. Veškeré akce konané v širším rámci výstavy „Bavorsko-Čechy“ budou zahrnuty do internetového kalendáře akcí Centra Bavaria Bohemia (bbkult.net).

Impressum
Datenschutz
Kontakt