Krajské muzeum Cheb

Město Cheb vzniklo jako důležitá celní a trhová osada v ohbí řeky Ohře pod chebským hradem na křižovatce obchodních cest, které spojovaly české země s Německem, Francií, Rakouskem a Itálií. První písemná zmínka o Chebu se nachází v listině německého císaře Jindřicha IV. z roku 1061. V polovině 12. století získal Cheb německý císař Fridrich Barbarossa, roku 1322 připadla oblast Chebska i s říšským městem Koruně české. Od 14. století se v pramenech objevuje vedle „Egire“ taktéž název „Cheb“ (tedy „oheb“ řeky). V 17. a 18. století se tvář města změnila v duchu baroka. Na přestavbě a výstavbě nových církevních a světských budov se podíleli významní architekti a stavebníci jako K. Dientzenhofer, A. Leutner, P. Bayer, B. Alliprandi, A. Pfeffer a chebský rodák Balthasar Neumann. Město navštívili i slavní muži jako Friedrich Schiller, který zde sbíral materiál pro svou Valdštejnskou trilogii, a Johann Wolfgang Goethe, jenž zde měl přátele.
Jednou z mnoha pamětihodností Chebu je Krajské muzeum založené roku 1873, které se nachází na dolním konci náměstí. Jeho budova patří k nejlépe zachovalým gotickým stavbám ve městě. Dům však proslavil především tragický konec generalissima císařských vojsk, Albrechta z Valdštejna, který tu byl v únoru 1634 zavražděn. Vojevůdcovy osobní předměty patří k hlavním exponátům muzea. V roce 1998 byla veřejnosti zpřístupněna Valdštejnská obrazárna, kde návštěvníci mohou obdivovat sbírku 17 portrétů z Valdštejnského paláce v Praze.
Expozice muzea je věnována také historii chebského regionu. K nejvzácnějším kusům patří tzv. chebské antependium – oltářní výšivka ze 14. století, soubor sakrálních deskových maleb z 15. století a gotické a barokní plastiky. Je zde k vidění také náčiní posledního chebského popravčího Karla Hussa, měšťanský nábytek a jízdní kola, vyráběná v Chebu až do 90. let 20. století. Bohatá sbírka k dějinám řemesel shromažďuje řadu cechovních truhliček a ukázky cenných výrobků chebských cínařů a puškařů. Nelze zapomenout ani na další z unikátů muzea, nejstarší zvon v Čechách, datovaný 1286.
Jednou z nejkrásnějších pamětihodností Chebu je zdejší románský hrad. Císař Fridrich Barbarossa ho nechal ve 12. století přestavět na reprezentativní císařskou rezidenci. Nejlépe zachovalou a nejcennější stavbou falce je dvojitá patrová románsko-gotická hradní kaple, zasvěcená svatému Erhardu a Uršule. Kromě ní je možno shlédnout palác, Černou věž, část románského opevnění a barokní kasematy. Zde je umístěna archeologická expozice, zaměřená na ranou historii města. V části „Chebské kamnářství“ se nachází impozantní Chebská kamna Williho Russe (1941/42).

Krajské muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35001 Cheb, Tel. +42(0)354/400620, Fax +42(0)354/422292, www.muzeumcheb.cz, út–ne 9.00–12.30 hod., 13.00–17.00 hod., (listopad-duben, středa-neděle 9.00-12.30 hod., 13.00-17.00 hod.)

Chebský hrad, Dobrovského 21, 35001 Cheb, Tel. +42(0)354/422942, www.chebskyhrad.cz, duben, květen, červen, září, říjen, listopad: út – ne 9.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod., červenec, srpen: po – ne 9.00–12.00 hod., 13.00–18.00 hod.


Budova Krajského muzea Cheb.

Románsko-gotická hradní kaple Sv. Erharda a Uršuly v Chebu.
Datenschutz
Kontakt