Knížecí rod Schwarzenberků ve Frankách a v Čechách

Sídlem rodu Schwarzenberků je zámek u bavorského Scheinfeldu. Ve službách císařů Svaté říše římské národa německého došlo k rozšíření rodového panství. Členové rodu zastávali významné úřady na habsburských dvorech v Praze a Vídni. Jan Adolf I. začal v roce 1660 s rozšiřováním schwarzenberského rodového sídla a současně také získal nové državy v Čechách. Tyto se pak až do 18. století dále rozrůstaly a postupně se staly hospodářským těžištěm dynastie. Schwarzenberská primogenitura si zvolila za svá hlavní sídla Český Krumlov a Hlubokou. Po návštěvě u anglické královny Viktorie nechal Jan Adolf II. se svou ženou Eleonorou v polovině 19. století přestavět Hlubokou po vzoru královského zámku Windsor. Rod Schwarzenberků je prostřednictvím knížete Karla Schwarzenberga dodnes spjat s Frankami a Čechami.

Stadt Scheinfeld, Hauptstraße 3, 91443 Scheinfeld, Tel. +049(0)9162/9291131, www.scheinfeld.de, prohlídky od Velikonoc dokonce října: ne 14.00 hod. u vstupní brány zámeckého nádvoří.

Kulturní naučná stezka „Po stopách schwarzenberských knížat ve Frankách“, LAG „Südlicher Steigerwald“, Hauptstr. 3, 91443 Scheinfeld, Tel. +049(0)9162/923157, www.lag-steigerwald.de, www.kulturpfad-schwarzenberg.de

Informační centrum Hluboká nad Vltavou, Zborovská 80, 37341 Hluboká nad Vltavou, Tel. +042(0)387/966164, www.hluboka.cz


Zámek Schwarzenberg u Scheinfeldu.
Datenschutz
Kontakt