Hartmanice – Synagoga a Muzeum Dr. Šimona Adlera

V Hartmanicích a okolí vedle sebe žili Češi a Němci, křesťané a židé. Připomínkou tohoto soužití jsou zdejší pamětihodnosti: synagoga v Hartmanicích, kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem a Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.
Synagoga byla postavena roku 1883 hartmanickou a kundratickou židovskou obcí. V době nacionálního socialismu, za 2. světové války a v dobách komunistického režimu utrpěla synagoga velké škody. Zdevastovaný Boží stánek se podařilo zachránit a v roce 2006 zde byl otevřen památník soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Jsou zde vystaveny fotografie staré Šumavy ze sbírky Pavla Scheuflera, fotografie šumavských vesnic zničených komunistickým režimem a dokumentace historie synagogy.
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě je památníkem židovských dějin. Expozice umístěná v rodném domě rabína dr. Šimona Adlera se věnuje jeho životu a osudům jeho rodiny, seznamuje však také s kulturou, náboženstvím a každodenním životem židovských obyvatel v západočeském příhraničí. Návštěvník muzea se také dozví o historii Hartmanic a tradičních šumavských řemeslech.

Muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Voda 5, 34201 Sušice, Tel. +42(0)376/593412, út–ne 9.00–12.00 hod., 12.30–17.00 hod.
Synagoga Hartmanice, 34201 Sušice, Tel. +42(0)723/953426, www.hartmanice.cz, út–ne 9.00–18.00 hod.


Rekonstruovaná synagoga v Hartmanicích.
Datenschutz
Kontakt