Starý židovský hřbitov v Chodové Plané

Na skalnaté vyvýšenině uprostřed anglického parku se nachází starý židovský hřbitov, jehož počátky sahají pravděpodobně až do 17. století. Městečko Chodová Planá leží na staré obchodní cestě vedoucí z Plzně do Norimberka. Název osady souvisí s raným chodským osídlením kraje. Chodové působili jako strážci zemské hranice a za tuto službu požívali četných královských privilegií. Roku 1623 získal chodovoplánské panství bavorský šlechtický rod Haimhausenů, zůstalo však součástí českého království.
Od 16. století existovala v Chodové Plané významná židovská obec, která obývala vlastní „židovskou čtvrť“. Roku 1756 nechal Siegmund von Haimhausen, prezident bavorského Kolegia pro mincovnictví a těžbu, vystavět kamennou synagogu. Upomínkou na tuto kdysi početnou židovskou obec je dnes již jen nedávno opravený starý židovský hřbitov. Dojdeme k němu nejlépe krátkou procházkou od skalních sklepů místního pivovaru.

www.chodovaplana.cz


Starý židovský hřbitov v Chodové Plané.
Datenschutz
Kontakt