Trennlinie 01 Trennlinie 03
Živnosť a remeslá

Zlato- a striebrotepci zaujímali v Norimbergu a najmä v Augsburgu významné postavenie. Umelecké výrobky, ktoré vyrábali, boli v 16. a 17.storočí preslávené po celom svete. Fransko už tradične zaujíma vedúce postavenie vo výrobe hračiek. Paleta produktov siaha od hračkárskych áut cez bábiky až po technické stavebnice. Remeselná výroba je v dnešnej dobe druhým najväčším zamestnávateľom v Bavorsku. Kvalifikované vzdelanie a titul majstra možno nadobudnúť v 94 rozličných remeselných povolaniach. Utečenci a vyhnanci 2.svetovej vojny poskytli bavorskému hospodárstvu nové impulzy. Množstvo novo založených podnikov spôsobilo, že sa najmä v agrárne štrukturovanom Hornom Bavorsku začala rozvíjať priemyselná výroba a vzniklo mnoho pracovných príležitostí, nielen v sektore poľnohospodárstva. Ponuku rozšírili nové produkty, ako napr. sklárske výrobky z Jablonca alebo výroba pančúch zo Sliezska.