Trennlinie 01 Trennlinie 03
Zvláštne kultúry

V oblasti potravín a požívatín ponúka Bavorsko niekoľko zvláštnych výrobkov. Je to napr. viac ako 40 rozličných druhov piva, ktoré sa varia s chmeľom z najväčšej chmeľnice na svete, z bavorského Hallertau a z franského Spalt. Bavorské pivo sa varí podľa zákona "Reinheitsgebot", ktorý vydal Wilhelm IV. v r. 1516. Odvtedy nemeckí a bavorskí pivovarníci spracúvajú v pive iba vodu, chmeľ a jačmeň. Zatiaľ čo v stredoveku sa v celom Bavorsku pestovalo hrozno, dnes sa vinohradníctvo obmedzuje prevažne na oblasť Mainfranken. Zvláštnym znakom franského vína je baňatá fľaša. Túto zvláštnosť si vinohradníci spolu s niekoľkými ďalšími oblasťami v Európe vydobyli od Európskeho spoločenstva. Bavorsko si uplatňuje nárok na prvenstvo v pestovaní zemiakov ako plodiny a nie ako ozdobnej rastliny: v r. 1647 sa táto udalosť udiala vo franskej obci Pilgramsreuth. � pargľa je sezónnym produktom, ktorý sa zberá od mája do 24.júna. Pestuje sa prevažne na piesčitých pôdach Horného Bavorska a � vábska.