Trennlinie 01 Trennlinie 03
Priemysel I

Priemysel je dnes vedúcim sektorom bavorského hospodárstva. Dominantný odbor neexistuje; zvláštny význam však zaujíma odvetvie elektroniky, strojárenstva, ale aj chémia a priemysel umelých hmôt. Pre hospodárstvo sú významné najmä stredné podniky, s počtom zamestnancov pod 500. Oproti nim stojí niekoľko veľkopodnikov ako napr. Siemens, BMW, MAN alebo Wackerchemie. Industrializácia začala v oblasti textilného priemyslu vo � vábsku. Mechanická pradiareň a tkáčovňa v Augsburgu, založená v r. 1837, zaručila bavorskému bavlnárskemu priemyslu konkurencieschopnosť. Paralelne k tomu sa na mechanických parou poháňaných tkáčskych stavoch, po prvý raz začalo továrenským spôsobom vyrábať plátno. Bavorsko do dnešných dní zohráva v oblasti textilného priemyslu významnú rolu a je v Nemecku považované za krajinu módy č. 1. Medzi remeslami a priemyslom kedysi stáli manufaktúry, ktoré systémom deľby práce ručne vyrábali masový tovar. V Augsburgskej továrni na potlač kartúnu pracovali kresliči, farbiari, modeloví krajčíri, tlačiari a spoločne vyrábali kartúnové látky, známe po celej Európe. Ťažký priemysel sa v polovici 19.storočia usídlil v Hornom Falcku, železiarska spoločnosť Maximilianshütte začala v tomto regióne úspešne rozvíjať stáročnú tradíciu výroby železa.