Trennlinie 01 Trennlinie 03
Dopravné cesty

Bavorsko bolo už od dávnych dôb križovatkou obchodu a dopravy. Vybudovaniu a údržbe spojovacích ciest sa pripisoval veľký význam. Po páde Železnej opony sa Bavorsko stalo medzinárodným dopravným uzlom. Letiská Mníchov, Norimberg a Augsburg poskytujú dnes rýchle spojenie s celým svetom. Veľké rieky, predovšetkým Dunaj, spájali Strednú Európu s Orientom. V stredoveku sa stal hlavným mestom obchodu s východom Regensburg. V roku 1992 sa podarilo výstavbou kanála Rýn - Mohan -Dunaj dosiahnuť splavnosť až do Severného a Čierneho mora. Bavorsko tak disponuje priamym prístupom k medzinárodným prístavom. Dunajplavba získava stále väčší význam aj v oblasti cestovného ruchu. Cestu cez Alpy objavili Rimania pred viac ako 2000 rokmi. Odvtedy vládla čulá výmena medzi severom a juhom, prechádzali tadiaľto chodci, povozy aj nosné zvieratá. Priesmyky Brenner a Reschenpass sú dodnes hlavnými obchodnými a turistickými trasami medzi Nemeckom a Talianskom. Cesty k týmto priesmykom sú patrične vyťažené.