Trennlinie 01 Trennlinie 03
Remeslá a živnosť

Fransko a � vábsko rozvíjalo živnosti na báze deľby práce už od stredoveku. Staré Bavorsko naproti tomu bolo skôr agrárnou krajinou. K typickým výrobkom patrili hračky, drevárske výrobky, rytiny, tkané látky a látky s potlačou, sklo, porcelán ako aj kvalitné zlato- a striebrotepecké práce z centier Augsburg a Norimberg. Výroba tovarov prebiehala prevažne v cechoch alebo v domáckej výrobe. Cechy boli združeniami remeselníkov jednej skupiny, ktoré sa riadili prísnymi pravidlami a stanovovali ceny, pravidlá odbytu a spôsob vzdelávania. Cechy boli zrušené až v 19.storočí, kedy sa presadila voľnosť hospodárstva. V rozsiahlej krajine Bavorsko bola domácka práca často jedinou možnosťou, ako si obyvatelia odľahlých častí mohli privyrobiť. Napr. v Oberammergau sa vyrábali rezbárske práce, ktoré predávali krošniari po celej Európe. V roku 1851 sa firma "Georg Lang's seelige Erben aus Oberammergau" zúčastnila na prvej svetovej výstave v Londýne, kde predviedla široký sortiment rezbárskych výrobkov.