Trennlinie 01 Trennlinie 03
Obchod a banky

Obchod so vzdialenými krajinami patril už od ranného stredoveku k dôležitým odvetviam tranzitnej krajiny Bavorsko. Už v 15. a 16. storočí pôsobili v Augsburgu a Norimbergu dva podniky s celosvetovou pôsobnosťou: Fuggerovci a Welserovci. Soľ, tzv. "biele zlato", predstavovala hlavné nerastné bohatstva Bavorska. Ťažba a obchod so soľou mal až do nedávna v rukách bavorský štát, ktorému z neho plynuli zisky. V roku 1806 bola v Mníchove zriadená Bavorská štátna banka na umorovanie dlhov. Prvou bankou v dnešnom ponímaní bola súkromná akciová spoločnosť, založená v r. 1835 - Bavorská hypotéková a vzájomná banka. Od r. 1972 zohráva dôležitú úlohu Bayerische Landesbank ako banka Slobodného štátu Bavorsko. 50 % vlastní Slobodný štát Bavorsko a 50 % združenie sporiteľní Sparkassenverband Bayern. Najvýznamnejšími bavorskými veľtržnými mestami sú dnes Mníchov a Norimberg.