Trennlinie 01 Trennlinie 03
Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je ešte aj dnes znakom Bavorska, hoci počet pracovníkov v tomto sektore neustále klesá. V bavorskom poľnohospodárstve prevažujú rodinné firmy. V horskej oblasti od Allgäu až po Berchtesgaden prevláda výroba mlieka a obrábanie lúk a pasienkov, sčasti aj horských pastvín. Na úrodných pôdach Podunajskej nížiny a v Dolnom Bavorsku sa pestuje obilie. Svetovým centrom pestovania chmeľu je Hallertau. Na vzorovej usadlosti Weihenstephan nechal bavorský kurfürst v r.1804 zriadiť najstaršie poľnohospodárske učilište Nemecka. Ešte aj dnes sa tu nachádzajú poľnohospodárske a lesnícke inštitúty Mníchovskej technickej univerzity. V r. 1810 sa v Mníchove konali prvé centrálne poľnohospodárske slávnosti. Konajú sa dodnes a možno ich navštíviť každý druhý rok na slávnosti Oktoberfest.