Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra
Svetové kultúrne dedičstvo v Bavorsku   Umenie a kultúra   Kláštory - nositelia vzdelania a vedy
   
Na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa nachádza:

1. Staré mesto Bamberg s Dómom (neskoro románsky/ ranogotický štýl, vysvätený v r.1237, s kamennými
...

[ mehr ]
  V Bavorsku sa nachádza približne 110 000 svetských a sakrálnych stavieb, ktoré sú pamiatkovo chránené. O ich údržbu sa stará Krajinský úrad pre ochranu pamiatok ako aj ...

[ mehr ]
  Kláštory boli v stredoveku najdôležitejšími nositeľmi vzdelania a vedy. V 16.storočí zriadili mestá a kniežatá ...

[ mehr ]
         
� tát ako nositeľ vzdelania a vedy   Hudba a divadlo   Ľudové umenie
   
Potom, čo bolo v období 1802/03 zrušených viac ako 150 kláštorov, vznikli centrálne vedecké zbierky a archívy, ktoré využívali predovšetkým univerzity. Nositeľom vzdelávania ...

[ mehr ]
  Prvými miestami, kde sa pestovala náročná hudba, boli do roku 1802/03 kláštory. Prvým významným skladateľom v Bavorsku bol dvorný kapelník Orlando di Lasso, ktorý ...

[ mehr ]
  Pre zjav mnohých bavorských obcí je typický ozdobný stavebný štýl a maľby na domoch ("Lüftlmalerei"). Maľby sú ovplyvnené barokovými fasádovými maľbami talianskeho ...

[ mehr ]
         
Mestská architektúra a remeslá   Rezidencie a reprezentačné stavby   Kostoly v Bavorsku
   
V mestách, predovšetkým v slobodných ríšskych mestách, ktoré si do r. 1806 vládli sami, sa vyvinuli určité formy samosprávy. Hrdosť občanov obchodného a finančného ...

[ mehr ]
  Bavorsko je bohaté na hrady a zámky, čo súvisí s množstvom ...

[ mehr ]
  Bavorská kultúrna krajina  ...

[ mehr ]
         
Poklady stredovekých kostolov a kláštorov        
         
       
Kostoly v Bavorsku, tak ako aj v ostatnej stredovekej Európe, boli miestom uchovávania duchovného podania, strediskom pisárov a šíriteľov mnohých vedných oblastí. Zachytávali ...

[ mehr ]