Trennlinie 01 Trennlinie 03
Global Players

Zo všetkých priemyselných podnikov v Bavorsku len 5% zamestnáva viac ako 500 zamestnancov. K nim patrí niekoľko veľmi silných podnikateľských skupín s celosvetovou pôsobnosť ako napr. Siemens AG, ktorá preložila po 2.svetovej vojne svoje sídlo z Berlína do Mníchova. Global Players sa prejavujú predovšetkým v high-tech oblastiach ako je elektronika, informačná a komunikačná technika a chemický priemysel. Veľmi dobre však dokážu obstáť v konkurencií celosvetových trhov aj stredné podniky. Bavorsko objavuje stále viac medzinárodných firiem. V Mníchove sa realizujú centrálne funkcie tretieho najväčšieho koncernu vzdušnej a vesmírnej dopravy na svete - European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. Hlavné mesto Bavorska sa považuje za svetové centrum poisťovníctva. Zahraničné zastúpenia Slobodného štátu Bavorsko pomáhajú v 13 štátoch sveta pestovať, budovať a vytvárať hospodárske a kultúrne kontakty. Mníchov je od r. 1977, teda od založenia Európskeho patentového úradu jeho sídlom.