Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva
Bavorsko v období Rímskej ríše   Bavorské vojvodstvo   Rozmanitosť bavorských teritórií
   
Rozsiahle časti dnešného Bavorska patrili viac než 500 rokov k Rímskej ríši. Tvorili súčasť rímskej provincie Raetia, neskôr Raetia secunda, s hlavným mestom Augusta Vindelicum, ...

[ mehr ]
  Na území dnešného slobodného štátu sídlili okolo roku 600 tri kmeňové skupiny : Bavori ("Baiern"), po ktorých Bavorsko dostalo meno, kmeň franský a švábsky. Zatiaľ ...

[ mehr ]
  Pôvodné bavorské štátne územie sa obmedzovalo na to, čo dnes nazývame "starým Bavorskom": kraje Horné Bavorsko, Dolné Bavorsko a od roku 1623 Horné Falcko (severne od mesta ...

[ mehr ]
         
Doba kurfürstov v Bavorsku (1623 - 1806)   Bavorské kráľovstvo (1806 - 1918)   Po 1.svetovej vojne
   
Bavorský rod Wittelsbachovcov získal "hodnosť kurfürstov" - právo voliť cisára - v roku 1623. Toto povýšenie pre doterajšieho vojvodu, teraz už kurfürsta Maximiliána I.,  ...

[ mehr ]
  Bavorsko bolo viac ako sto rokov, od 1.1.1806 až do 8.11.1918, kráľovstvom. � iesti bavorskí vládcovia v úrade kráľa vládli ako konštituční monarchovia. Prvý bavorský ...

[ mehr ]
  Katastrofa 1.svetovej vojny viedla k prevratu aj v Bavorsku. Dňa 7.11.1918 vyhlásil Kurt Eisner a jeho nasledovníci "Slobodný štát Bavorsko", čo znamenalo koniec monarchie ...

[ mehr ]
         
Prekonanie národného socializmu   Rekonštrukcia    
     
Napriek previazanosti na cirkev a monarchiu hlasovalo 5.3.1933 43 % bavorského obyvateľstva za Adolfa Hitlera ako ríšskeho kancelára. Následne Bavorsko stratilo zvyšky svojej ...

[ mehr ]
  Po 2.svetovej vojne Americká vojenská vláda vydala "proklamáciu č.2" z 19.9.1945, čím oddelila Falcko - Porýnsko a okres Lindau a obnovila Bavorsko v hraniciach z r.1933. V ...

[ mehr ]