Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva > Prekonanie národného socializmu
Prekonanie národného socializmu

Napriek previazanosti na cirkev a monarchiu hlasovalo 5.3.1933 43 % bavorského obyvateľstva za Adolfa Hitlera ako ríšskeho kancelára. Následne Bavorsko stratilo zvyšky svojej svojbytnosti a stalo sa ríšskou provinciou. S mnohými miestami v Bavorsku sa spájajú spomienky na obdobie nacistickej diktatúry. V Dachau pri Mníchove bol zriadený prvý koncentračný tábor, do ktorého sa dostali politickí protivníci a diskriminované osoby bez súdneho rozhodnutia. Neskôr sa koncentračný tábor Dachau stal pracovným táborom s mnohými pričlenenými tábormi, v ktorých boli na nútené práce pre vojnové hospodárstvo nasadzovaní odvlečení väzni a vojnoví zajatci mnohých národností. Nacisti spravili z Norimbergu miesto svojich "Ríšskych straníckych snemov" a Mníchov sa stal "Hlavným mestom hnutia". "Berghof", súkromná rezidencia Adolfa Hitlera, sa nachádzala na vrchu Obersalzberg pri Berchtesgadene. Víťazné mocnosti v roku 1946 začali viesť Norimbergský proces proti vojnovým zločincom s hlavnými obvinenými nacistického režimu. Berghof bol v r. 1946 vyhodený do vzduchu. Od r. 1999 prezentuje výstava "Dokumentation Obersalzberg" dejiny oblasti a nacistickej diktatúry. Skúsenosti z vojny a diktátorskej vlády, odhaľovanie zločinov genocídy a ideologického zavádzania, mali za následok rozhodne pozitívny postoj k novému, demokratickému začiatku ako aj vôľu k zmiereniu a porozumeniu národov v Nemecku po roku 1945. Preambula Bavorskej ústavy z roku 1946 znie: "Pri pohľade na horu trosiek, ku ktorej tých, čo prežili 2.svetovú vojnu, priviedlo štátne a spoločenské usporiadanie bez Boha, bez svedomia a bez úcty pred dôstojnosťou človeka, v pevnom odhodlaní natrvalo zabezpečiť prichádzajúcim nemeckým generáciám požehnanie mieru, ľudskosti a práva, dáva si Bavorský národ, ..... nasledovnú demokratickú ústavu."