Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva > Die Rozmanitosť bavorských teritórií
Rozmanitosť bavorských teritórií

Das Pôvodné bavorské štátne územie sa obmedzovalo na to, čo dnes nazývame "starým Bavorskom": kraje Horné Bavorsko, Dolné Bavorsko a od roku 1623 Horné Falcko (severne od mesta Regensburg). V období rokov 1803 a 1815 pribudli novobavorské oblasti na severe a západe dnešného Bavorska. Frankovia a � vábi sa od Starobavorov odlišujú mentalitou. Niektoré z týchto oblastí sú okrem toho do dnešných čias prevažne evanjelické. V období rokov 1945 - 1948 prišlo do Bavorska približne 1,9 milióna utečencov a vyhnancov, ktorí pochádzali z bývalých nemeckých východných oblastí, z východnej a južnej Európy. Najväčšia skupina vyhnancov, sudetskí Nemci, získala v r. 1962 čestný titul "štvrtého" bavorského národného kmeňa. V r. 1946 stratilo Bavorsko veľké teritórium, ktoré s ním bolo spojené od dávnych čias: oblasť Rheinpfalz (oblasť okolo Kaiserslautern a Rýna). Dnes táto oblasť patrí ku spolkovej krajine Porýnsko - Falcko.