Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva > Bavorské kráľovstvo (1806 - 1918)
Bavorské kráľovstvo (1806 - 1918)

Bavorsko bolo viac ako sto rokov, od 1.1.1806 až do 8.11.1918, kráľovstvom. � iesti bavorskí vládcovia v úrade kráľa vládli ako konštituční monarchovia. Prvý bavorský kráľ, Max. I. Joseph, vďačil za svoju kráľovskú hodnosť spojenectvu s francúzskym cisárom Napoleonom I.

� tátne územie kráľovstva vzniklo prepojením mnohých teritórií, ktoré boli dovtedy samostatné ako Altbayern, Fransko a � vábsko. Okrem kráľa to bol predovšetkým hlavný minister, Maximilián gróf z Montgelas, ktorý položil podľa francúzskeho vzoru základy moderného Bavorska: rovnosť pred zákonom, odstránenie daňových privilégií, nová organizácia správy s dobre pripravenými a zaplatenými, profesionálnymi úradníkmi, zavedenie náboženskej tolerancie a nakoniec prijatie Ústavy z r. 1818.