Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva > Das Doba kurfürstov v Bavorsku (1623 - 1806)
Doba kurfürstov v Bavorsku (1623 - 1806)

Bavorský rod Wittelsbachovcov získal "hodnosť kurfürstov" - právo voliť cisára - v roku 1623. Toto povýšenie pre doterajšieho vojvodu, teraz už kurfürsta Maximiliána I., bolo dôsledkom jeho politiky na strane nemeckého cisára počas tridsaťročnej vojny. Ctižiadostivá zahraničná politika kurfürsta Maxa Emanuela (1679 - 1729) priniesla bavorským poddaným veľkú biedu. Kurfürst utrpel ako spojenec Francúzska v r. 1704 v bitke pri Höchstädte porážku proti spojeneckej armáde zloženej z britských, holandských, hannoverských, hessenských, cisárskych a ríšskych kontingentov. Kurfürst unikol do holandského exilu, zatiaľ čo Bavorsko obsadili rakúske oddiely; mnoho Bavorov zahynulo pri potlačení povstania. Bavorsko získal späť až Max Emanuel v r. 1714. Druhý, nevydarený pokus urobiť z Bavorska veľmoc, podnikol jeho syn kurfürst Karl Albrecht. V roku 1724 bol síce ako Karl II. korunovaný za cisára, jeho následník však o tri roky neskôr musel na cisársku korunu definitívne rezignovať.