Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva > Bavorsko v období Rímskej ríše
Bavorsko v období Rímskej ríše

Rozsiahle časti dnešného Bavorska patrili viac než 500 rokov k Rímskej ríši. Tvorili súčasť rímskej provincie Raetia, neskôr Raetia secunda, s hlavným mestom Augusta Vindelicum, Augsburg. Rimania začali cieľavedome budovať krajinu. Založili vojenské základne, väčšie sídliská a vytvorili dobre prepojenú cestnú sieť. Svedkami týchto čias sú mestá Kempten (Cambodunum), Regensburg (Castra Regina) alebo Passau (Batavis). Dôležitým dopravným uzlom bol Augsburg. Via Claudia, dávne, dôležité spojenie s Talianskom, viedlo cez mesto Kempten. Svoj najväčší rozmach dosiahla provincia Raetia za cisára Hadriána (117-138). V tomto období vznikol aj pohraničný val, slúžiaci na ochranu provincie, Limes Raeticus. Prvé svedectvá o rannom kresťanstve pochádzajú z obdobia r. 320. Raetia neskôr prežívala stále silnejšie a častejšie vpády germánskych kmeňov. Okolo r. 500 moc Ríma v Raetii definitívne zanikla. Rímska kolonizácia poskytla rozhodujúce impulzy: kamenná architektúra, kultúra kúpeľov, výroba skla a vinohradníctvo. Začiatkom ranného stredoveku i naďalej prežívalo latinské písmo ako aj mnoho latinských slov.