Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Retrospektíva > Po 1.svetovej vojne
Po 1.svetovej vojne

Katastrofa 1.svetovej vojny viedla k prevratu aj v Bavorsku. Dňa 7.11.1918 vyhlásil Kurt Eisner a jeho nasledovníci "Slobodný štát Bavorsko", čo znamenalo koniec monarchie. 12.1.1919 bol zvolený demokratický krajinský snem. Po zavraždení ministerského predsedu Kurta Eisnera dňa 21.2.1919 bola vyhlásená boľševická Republika rád, ktorá bola porazená oddielmi Ríšskej domobrany. V nasledovných rokoch sa Bavorsko stalo zberňou pravicovo-radikálnych hnutí. Kulmináciu predstavoval neúspešný pokus Adolfa Hitlera o puč, dňa 8.11.1923.