Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Krajina a ludia > Náboženstvá
Náboženstvá

Najväčšiu náboženskú skupinu v Bavorsku predstavujú katolíci (cca. 67%), po nich nasledujú luteráni (23%). Moslimovia pochádzajú prevažne z Turecka. Svoje bohoslužby môžu v súčasnosti sláviť v 8 mešitách a 40 modlitebniach. Skoro vo všetkých mestách a obciach, ale aj na vidieku, žili v stredoveku židia. Od 14.storočia boli na mnohých miestach vystavovaní prenasledovaniu a vyháňaniu. V dôsledku bezprávia, zbavovania občianskych práv, deportácii a vyvražďovania židovských spoluobčanov v období Tretej ríše predstavujú dnešné židovské obce už len 0,1% menšinu. Počet jej členov však stúpa v dôsledku prílevu obyvateľstva z oblastí bývalého ZSSR. Občianske práva katolíkov, luteránov a židov boli zrovnoprávnené až v 19. storočí. Predtým bolo záväzné náboženstvo príslušného kniežaťa, ktorý rozhodoval aj o tom, či bude trpieť iné náboženstvá.