Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Krajina a ludia > Jazyk a odev
Jazyk a odev

Bavorsko sa člení na tri jazykové oblasti: Bavorský dialekt sa používa len v starobavorských oblastiach, teda v Hornom Bavorsku, Dolnom Bavorsku a Hornom Falcku; � vábsko patrí k švábsko-alamanskej jazykovej oblasti; v Strednom, Hornom a Dolnom Fransku sa používa východofranský dialekt. Celkovo možno rozlíšiť viac ako 60 dialektových skupín. Komunikačným jazykom je však spisovná nemčina. Používanie dialektov v Bavorsku sa už dlhé roky skúma, výsledkom je viaczväzkový "Bavorský jazykový atlas". Vzorom pre tento výskum bol Johann Andreas Schmeller (1785-1852), ktorý ako prvý vypracoval systematický záznam a vydal v období rokov 1827 - 1837 štvorzväzkový "Bavorský slovník ". Najznámejším bavorským krojom je hornobavorský horský kroj s koženými nohavicami (Lederhose) pre mužov a farebnými živôtikmi pre ženy. Okrem toho sa do dnešných dní zachovalo množstvo foriem, ktoré sa dajú tradične rozlíšiť podľa regiónu, náboženstva, sociálneho postavenia, rodinného stavu a príležitosti nosenia. Pestovanie krojov je od začiatku 20.storočia úlohou krojových spolkov. Apropo: Jeden z najpoužívanejších odevov dnešných čias, ktorý sa nosí na celom svete, blue jeans, navrhol Bavor, pochádzajúci z franského Buttenheimu. Levi Strauss emigroval v r.1847 do Ameriky a založil so svojimi bratmi firmu Levi Strauss & Co. New York, San Francisco.