Trennlinie 01 Trennlinie 03
Obyvatelstvo

Prvú zmienku o "Baiern" alebo "Baiovarii", nachádzame v r. 551. Pochádzali z mnohých národov: Románi, Alamani, Ostrogóti, Frankovia, Longobardi, Durínci, serverní Germáni a národ z južných oblastí Čiech. Dnes má Bavorsko viac ako 12 miliónov obyvateľov, vrátane 1 milióna obyvateľov cudzej národnosti. Asi tretina pritom pochádza z krajín EU, predovšetkým z Talianska, Rakúska a Grécka. Veľká časť cudzincov, ktorí nepochádzajú z krajín EU, je z Turecka.