Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Krajina a ludia > Bavorsko - krajina v srdci Európy
Bavorsko - krajina v srdci Európy

Bavorsko leží na juhovýchode Spolkovej republiky Nemecko. Z hľadiska plochy je to najväčšia, z hľadiska obyvateľstva s počtom obyvateľov 12 miliónov druhá najväčšia zo 16 nemeckých spolkových krajín. Bavorsko leží zároveň v srdci Európy. Križuje sa tu viacero východozápadných a severojužných dopravných ciest európskeho významu. Bavorsko udržiava zastúpenie pri Európskej únii v Bruseli. Okrem toho má spojenia s početnými štátmi v ako aj mimo Európskej únie. Bavorsko pôsobí v mnohých bilaterálnych a multilaterálnych pracovných spoločenstvách.Okrem iného možno uviesť napr. "Pracovné spoločenstvo alpských krajín" (ARGE ALP), ktoré združuje 11 členov zo 4 štátov, alebo pracovné spoločenstvo "Podunajské krajiny", "Bodensee" a "Alpen - Adria".

V období 1989/90, po otvorení hraníc, uchopilo Bavorsko šancu rozvinúť politickú, hospodársku a kultúrnu spoluprácu so svojimi východnými a juhovýchodnými susedmi. Odvtedy sa rozvíjajú inštitucionalizované kontakty s Českou republikou, Maďarskom, Ukrajinou, Slovenskom, Poľskom, Bulharskom, Rumunskom, Macedónskom a mestom Moskva.

Bavorsko pestuje kontakty s celým svetom. Udržiava zastúpenie v 10 štátoch, a to v Brazílií, Číne, Japonsku, Kanade, Mexiku, Rusku, Singapure, Taiwane, Ukrajine a v USA.Okrem toho sa Bavorsko ako región s najmodernejšou technológiou a významná exportná krajina snaží o prezenciu na trhoch budúcnosti v Ázií a Amerike. Na tomto pozadí udržiava Bavorsko vzťahy s rôznymi partnermi ako napr. Kalifornia/USA, Québec/Kanada, São Paulo/Brazília a provincia Shandong v Číne.

V úsilí prispieť k stabilizácií hospodárskych a politických vzťahov s republikou Južná Afrika nadviazalo Bavorsko vzťahy s provinciami Westkap a Gauteng.